ရာထူးမွႏုတ္ထြက္သြားသူ ပီ႐ူးနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Elizabeth Astete။ (ဓာတ္ပံု - AFP)

ပီရူးတြင္ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးအား ျပည္သူမ်ား မရရွိေသးမီ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ေစာစီးစြာ ထိုးႏွံေနသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည့္ အခ်ိန္၌ ပီ႐ူး နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးသည္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ရာထူးမႈႏုတ္ထြက္သြားေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကာကြယ္ေဆး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ထိုးႏွံမည့္ရက္ အတိအက်မ သတ္မွတ္ရေသးေသာ္လည္း အရာရွိမ်ား ကာ ကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္းကို ျပည္သူမ်ား၏ မေက်နပ္မႈမ်ားျမင့္တက္ေနၿပီး လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ အရႈပ္ေတာ္ပံုေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္သူ ထိပ္တန္းအရာရွိ ႏွစ္ဦးအထိ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ လူနာမ်ားျပည့္ၾကပ္ခဲ့သည္အထိ ဆိုးဝါး စြာထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသည့္ ပီရူးတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ကနဦး ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးမည့္ အစီအစဥ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔မွသာ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ Zoraida Avalos သည္ သမၼတေဟာင္း Martin Vizcarra ႏွင့္ အျခားတာဝန္ရွိသူတို႔အား ထိပ္ပိုင္း အရာရွိႀကီးမ်ားကို ကာကြယ္ေဆးအေစာပိုင္းထိုးႏွံေပးမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး “ကနဦးစစ္ေဆးမႈမ်ား” စတင္ခဲ့ေၾကာင္း ပီ႐ူးမီဒီယာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိပ္တန္းသံတမန္ျဖစ္သူ Elizabeth Astete ကလည္း မိမိသည့္ ၿပီးခဲ့သည့္လက ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံခဲ့ၿပီး ထိုကဲ့သို႔ ထိုးႏွံျခင္းမွာ “ႀကီးမားေသာအမွားအယြင္း” တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ထိုးႏွံေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း တြစ္တာတြင္ တနဂၤေႏြေန႔က ေရးသားခဲ့သည္။

ယခင္သမၼတ Vizcarra သည္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း တ႐ုတ္နိုင္ငံထုတ္ ဆီႏိုဖမ္း ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာတစ္ေစာင္၌ ေဖာ္ျပခ်က္ ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး Pilar Mazzetti သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္၌ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

ပီ႐ူးနိုင္ငံသည္ ကာကြယ္ေဆး သံုးသိန္း ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အေစာပိုင္းေရာက္မွ ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္ကို စတင္ခဲ့ကာ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို စတင္ထိုးႏွံေပးခဲ့သည္။

Author: DMG