ဓာတ္ပုံ - EarthRights International

DMG ၊ ေမ ၃၀

ေတာင္ကိုရီးယားပိုင္ ေပၚစကိုအင္တာေနရွင္နယ္ ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာကို ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္း အျမတ္ေဝစုေငြ ေပးအပ္မည့္ကိစၥအား ျပန္လည္သုံးသပ္ေနေၾကာင္း ကုမၸဏီဘက္က ေသာၾကာေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ကုမၸဏီ၏ လုပ္ရပ္သည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္းအား ပိုမိုက်ဥ္းေျမာင္းသြားေစသည့္ လုပ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရိုက္တာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ျပင္သစ္ပိုင္ တိုတယ္ကုမၸဏီႏွင့္ အေမရိကန္ပိုင္ ခ်က္ဗရြန္ ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေပၚစကိုႏွင့္ ပုံစံတူ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ ျမန္မာထံသို႔ ေပးေခ်ရမည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ေပၚစကို၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ က႑သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ အမ်ားဆုံး ရွာေဖြေပးေနသည့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းမွစတင္ၿပီး နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

 “နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေတာင္းဆိုထားတာေတြကို ျပန္လွန္သုံးသပ္ေနပါတယ္။ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြထဲမွာ ျမန္မာကို ေပးရမယ့္ အျမတ္ေငြေတြကို ဆိုင္းငံ့ထားဖို႔လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ကုမၸဏီတြင္းမွာ ရႈေထာင္းေပါင္းစုံကေန ၾကည့္ရႈေဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။ စာခ်ဳပ္မွာက အမ်ားႀကီးပါေနတဲ့အတြက္ လြယ္ကူတဲ့ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ေပၚစကို ကုမၸဏီ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ရိုက္တာသတင္းဌာနသို႔ ဖုန္းျဖင့္ ေျဖၾကားသည္။

ေပၚစကိုကုမၸဏီသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရႊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းတြင္ အဓိကရွယ္ယာရွင္တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၅၃ ဘီလ်ံခန႔္ရွိသည္။

ေပၚစကိုသည္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္း (MOGE)၊ အိႏၵိယ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (ONGC) တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ လုပ္ကြက္ သုံးေနရာ၌ ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရႊ သဘာဝဓာတ္ေငြတူးေဖာ္ေရးသည္ လုပ္ငန္း၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ကို ျပည္တြင္းတြင္ သုံးစြဲၿပီး က်န္ရွိသည္မ်ားကို ပိုက္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

Author: DMG