(ဓာတ္ပံု - Getty Images)

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ကိုရိုနာကပ္ေဘးႀကီးေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶတားေဆး ဝယ္မရျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ရန္ အဆင္မေျပျခင္းမ်ား ႀကံဳေနရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း ေအပီသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကိုရိုနာကပ္ေဘးႀကီး ၇ လ ခန္႔ ၾကာျမင့္လာခ်ိန္၌ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားအျပားသည္ သေႏၶတားရန္ အဆင္မေျပမႈေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ဒုတိယ ၃ လ ကာလသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္အရ သိရသည္။

Marie Stopes International အဖြဲ႔က ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၇ ႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာခ်က္အရ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ မရည္ရြယ္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ရရွိလာသူ ၉ သိန္းနီးပါး ရွိေနၿပီး အႏၱရာယ္မကင္းေသာ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈ ၁ သန္းခြဲရွိကာ ကိုယ္ဝန္ႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး ေသဆံုးသူ ၃၀၀၀  ေက်ာ္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း  ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူဦးေရဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (U.N. Population Fund) က ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ကိုရိုနာကပ္ေဘးကာလ၌ မရည္ရြယ္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရသူ ၇ သန္းအထိ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။

ကိုဗစ္ကာကြယ္ေရး ေလာ့ေဒါင္းမ်ား၊ ခရီးသြားလာခြင့္ ပိတ္ဆို႔မႈ၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရး ေဆးဝါး ပစၥည္းမ်ား အမ်ားအျပား သံုးစြဲရျခင္း၊ ပိုးကူးစက္ခံရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အေလးထား ကုသခံရမႈမရွိဘဲ ျဖစ္ေနရေၾကာင္း ေအပီသတင္းက ဆိုသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈစုစုေပါင္း ၂၂ သန္းခြဲရွိၿပီး ေသဆံုးသူစုစုေပါင္း ၈ သိန္းနီးပါး ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Worldometers ဝက္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Author: DMG