ေဆာက္သမ္တန္သေဘၤာက်င္းတြင္ ဆိုက္ကပ္ထားေသာ ကြန္တိန္နာသေဘၤာတစ္စီးအား ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - Reuters)


တစ္ကမၻာလုံးကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုးသည္ ၂၀၂၀ တတိယသုံးလပတ္အတြင္း တ႐ုတ္မွဦးေဆာင္ၿပီး ျပန္ လည္ဦးေမာ့လာမည့္ လကၡဏာရွိေသာ္လည္း  ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းလာႏိုင္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ညီလာခံ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးပ်က္ယြင္းလာခ်ိန္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးက႑တြင္ ဒုတိယသုံးလပတ္အတြင္း ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ယခုႏွစ္တြင္က်ဆင္းလာၿပီး ကမၻာ့ေဒသတိုင္းအေပၚ စီးပြား ေရးထိခိုက္မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးသည္ ယမန္ႏွစ္ အလားတူကာလႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ ၄.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္ေလ်ာ့နည္းေန ေသာ္လည္း တတိယသုံးလပတ္အတြင္း အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာခဲ့ ေၾကာင္း ေအဂ်င္စီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑တြင္ ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုးပိုမိုေလ်ာ့နည္းလာစဥ္ အိမ္သုံး႐ုံးပစၥည္းႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္ေရးမွာ တတိယသုံးလပတ္တြင္ တိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢညီလာခံေအဂ်င္စီက ေရးသားခဲ့သည္။ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္အလိပ္ က႑တြင္လည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ဆုံးသုံးလပတ္အတြက္ ယခုႏွစ္တြင္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္ေအာက္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ ေသာ္လည္း အစီရင္ခံစာတြင္မူ ကပ္ေရာဂါေျပာင္းလဲမႈအေျခအေနေၾကာင့္ မေရရာမူမ်ားၾကဳံေတြ႕ခဲ့ ရေၾကာင္းဆိုသည္။

အကယ္၍ ကပ္ေရာဂါသည္ လာမည့္လမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္လာမည္ဆိုပါက မူဝါဒခ်မွတ္ သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုဆိုးဝါးလာေစမည့္အေျခအေနျဖစ္သြားနိုင္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပိုမိုတင္းက်ပ္ သည့္မူဝါဒမ်ား ထပ္မံခ်မွတ္လာႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီက သုံးသပ္ထားသည္။

တ႐ုတ္၏ ပို႔ကုန္သည္ ကပ္ေရာဂါအစပိုင္းလမ်ားတြင္ က်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တတိယသုံးလပတ္ အေရာက္တြင္ အင္အားေကာင္းစြာျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈအားျဖင့္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါးအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း UNCTAD ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဇြန္လတြင္စီးပြားေရး ျပန္လည္တိုးတက္ မႈမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (World Trade Organization) က ကုန္သြယ္ေရးအေျခအေနအေပၚ မူလခန္႔မွန္းခ်က္ကို ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၂၀ တြင္ ၉.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ က်ဆင္းမည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကိုဗစ္ဒုတိယလိႈင္းအတြင္း ကူးစက္မႈအႏၲရာယ္ ပိုျမင့္တက္လာမႈႏွင့္အတူ ေလာ့ေဒါင္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ား တို႔ျမွင့္ေဆာင္ရြက္လာၾကသျဖင့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈသည္ ေႏွးေကြးေလးလံစြာျဖင့္ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာႏိုင္သည္ဟု WTO က ခန္႔မွန္းထားသည္။

Author: DMG