(ဓာတ္ပုံ - AFP)

DMG ၊ ဇြန္ ၂၁

ရွရွားမွ ဓာတ္ေငြ႕ပို႔လႊတ္မႈက်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂ်ာမနီသည္ စြမ္းအင္ရရွိႏိုင္မည့္ အရင္းအျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ “ခါးသီးေပမယ့္လည္း မျဖစ္မေနလုပ္ရမည့္” ေျခလွမ္းတစ္ခုဟုဆိုရမည့္ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာ ထုတ္လုပ္ျခင္း အပါအဝင္ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျဖည့္တင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေရးေပၚ စီမံခ်က္မ်ားကို တနဂၤေႏြေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

“ဓာတ္ေငြ႕အသုံးျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ဆိုရင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ကို ထုတ္လုပ္ရာမွာ ဓာတ္ေငြ႕ေလွ်ာ့သုံးရမွာ ျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားကို အစားထိုးကာ ပိုမို အသုံးျပဳထုတ္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

ရွရွားအစိုးရ၏ ဥေရာပအေနာက္ပိုင္းသို႔ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေပးပို႔သည့္ ပိုက္လိုင္း စီးဆင္းမႈကို သိသိ သာသာပင္ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းျဖင့္ အေနာက္ဘက္မဟာမိတ္မ်ားကို ဖိအားေပးခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္ၿပီး ေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ေဆာင္႐ြက္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပိုက္လိုင္းျပဳျပင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေနာ့စထရင္းမ္ပိုက္လိုင္းမွ ပို႔လႊတ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားႏိုင္ငံပိုင္ စြမ္းအင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း ဂတ္စ္ပ႐ြမ္က ဆိုသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ အီးယူတာဝန္ရွိသူမ်ားကမူ ရွရွားသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ယင္းတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား က်ဴးေက်ာ္မႈတစ္ခုစတင္ခဲ့သည့္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံ၏ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားကို မွတ္သားေလာက္ေအာင္ ဆုံးမလိုက္သည္ဟု ထင္ျမင္ယုံၾကည္ေနၾကသည္။

ဂ်ာမနီ၏ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာယာယီသုံးရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ အဓိပတိ အိုလာ့ဖ္ရႈိးဇ္၏ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္၊ ဂရင္းႏွင့္ လစ္ဘရယ္ ဖရီးဒီမိုကရက္ပါတီ ေပါင္းထားသည့္ အာဏာရၫြန႔္ေပါင္းအစိုးရအတြက္ မထင္မွတ္ထားသည့္ အလွည့္အေျပာင္း တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ထိုၫြန႔္ေပါင္းအစိုးရသည္ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသုံးစြဲမႈကို ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အၿပီး တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္တိုက္တြန္းထားသည္။

“လက္ေတြ႕မွာ ခါးသီးေပမယ့္လည္း ဓာတ္ေငြ႕သုံးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ မျဖစ္မေနလုပ္ရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ရာသီဥတုဝန္ႀကီး ေရာဘတ္ဟာဘက္က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

စီမံခ်က္အသစ္မ်ားပါဝင္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို လာမည့္ သီတင္းပတ္မ်ားတြင္ စတင္က်င့္သုံးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ အစိုးရအေနျဖင့္ အရန္ထားရွိေသာ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာသုံး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား အသုံးျပဳလည္ပတ္ျခင္းကို ေနာက္ဆုံးက်န္သည့္ တစ္ခုတည္း ေသာ နည္းလမ္းအျဖစ္ ခြင့္ျပဳေပးရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

Author: DMG