(ဓာတ္ပံု - AFP)

ေတာင္ကိုရီးယားဝန္ထမ္းတစ္ဦးအား ပင္လယ္ထဲတြင္ ေျမာက္ကိုးရီးယားက ပစ္သတ္ခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျမာက္ကိုးရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္းက ေသာၾကာေန႔တြင္ ေတာင္းပန္လိုက္သည္။

ယခုျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး “အထူးစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါေၾကာင္း” ေခါင္းေဆာင္ကင္ဂ်ံဳအန္းက ေျပာၾကားသည္ဟု ေတာင္ကိုးရီးယား အရာရွိမ်ားက ဆိုသည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ေတာင္ကိုးရီးယားအေပၚ ယခုကဲ့သို႔ ေတာင္းပန္မႈသည္ အလြန္ထူးဆန္းေသာ အျပဳအမူျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားအရပ္ဘက္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအား ေျမာက္ကိုးရီးယားက ပစ္သတ္လိုက္ၿပီး ၎၏အေလာင္းကို မီးရိႈ႕လိုက္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုးရီးယားက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ စြပ္စြဲေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ “ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာလုပ္ရပ္” အား ေတာင္ကိုးရီးယားက ရႈတ္ခ်လိုက္သလို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္လည္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္မူ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအား ေျမာက္ကိုးရီးယားပိုင္ ေရျပင္တြင္ ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ ေျခာက္လွန္႔ပစ္ခတ္မႈျပဳလုပ္ကာ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအမ်ိဳးသားက မိမိသည္ ေတာင္ကိုးရီးယားမွ လာသူျဖစ္ေၾကာင္းသာ သံုးေလးႀကိမ္ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ထြက္ေျပးသျဖင့္ မိမိတို႔ဘက္မွ ၁၀ ခ်က္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ လိုက္ရွာရာ လူကို မေတြ႔ရဘဲ ေသြးစက္မ်ားႏွင့္ ေရေပၚေမ်ာပါေနေသာ အရာကိုသာ ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေရး စည္းကမ္းမ်ားအရ ထိုအရာကို မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယားသည္ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေရး စည္းကမ္းခ်က္အျဖစ္ နယ္စပ္အနီး တရားမဝင္ ေရာက္ရွိလာသူမည္သူမဆို အေသပစ္သတ္ရန္ ၎၏တပ္မ်ားအား ညႊန္ၾကားထားသည္။

ေျမာက္ကိုးရီးယားက မိမိတို႔ပိုင္နက္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ယခုျဖစ္ရပ္အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါေၾကာင္းႏွင့္ ေတာင္-ေျမာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ယံုၾကည္မႈမပ်က္စီးေအာင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

Author: DMG