ဓာတ္ပံု - CNN

ကမၻာတစ္ဝန္း ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈကို တိုးျမႇင့္စစ္ေဆးရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကခ်ိန္၌ ဆလိုေဗးကီးယားနိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံျဖစ္ေသာ ၃.၆ သန္းေက်ာ္ကို ႏွစ္ရက္အတြင္း အၿပီးစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း စီအန္အန္သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ား ျပန္ျမင့္တက္လာၿပီးေနာက္ ဥေရာပနိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္သည့္ ဆလိုေဗးကီးယားသည္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္အထက္ လူတိုင္းကို ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံရျခင္းရွိ-မရွိ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အတိုင္းအတာျဖင့္ စစ္ေဆးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ "Joint responsibility" ဟု အမည္ ေပးထားသည့္ စီမံခ်က္ျဖင့္ ဥေရာပတြင္ ပထမဆုံး နိုင္ငံႏွင့္ခ်ီ၍ လႊမ္းျခဳံနိုင္မည့္ ပမာဏအႀကီးဆုံး စစ္ေဆးမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။

စစ္ေဆးခဲ့သည့္လူအားလုံး၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ဦးေရအားျဖင့္ ၃၈,၃၅၉ ဦး ထံတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္ ကူးစက္ခံထားရေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္ဟု အဆိုပါ အစီအစဥ္၏ တရားဝင္ ဝဘ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရသိရသည္။

အစီအစဥ္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္မႈအျမင့္ဆုံးျဖစ္သည့္ Orava ႏွင့္ Bardejov ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ပထမဆုံး အစမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္အသက္ျပည့္မီသူမ်ား၏ ၉၁ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေသာ လူ ၁၄၀,၀၀၀ နီးပါးကို စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္မႈအျဖစ္ သုံးရက္ေက်ာ္ၾကာ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

က်န္ေဒသမ်ားတြင္ ယခုရက္သတၱပတ္အေစာပိုင္း ႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္ ဆက္လက္စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။ အစီအစဥ္တြင္ အက်ဳံးဝင္သည့္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္အထက္ ျပည္သူတိုင္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ဆႏၵအေလ်ာက္ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္ အစိုးရက တိုက္တြန္းထားသည္။
အိမ္တြင္အေနမ်ားသည့္  အသက္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္ျပည္သူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ကင္ဆာႏွင့္ ခုခံအားဆိုင္ရာ တုံ႔ျပန္သည့္ ေရာဂါရွိသူမ်ား ႏွင့္အျခားေသာ ထိခိုက္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ားမွာမူ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႔ လူအမ်ားအျပားကို ထိေရာက္စြာစစ္ေဆးမႈသည္ ေရာဂါပိုးပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အလုံးစုံ ပိတ္ဆို႔ေရးမဟုတ္သည့္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းတစ္ခု အေနျဖင့္ ေရရွည္သုံးနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝါးဝစ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ သိပၸံပညာဆိုင္ရာ ယူေကအစိုးရအႀကံေပးျဖစ္သည့္ ကူးစက္ေရာဂါဆိုင္ရာ ပုံစံကြဲမ်ားေလ့လာသူ ပညာရွင္ Mike Tildesley က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ နိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔(မြန္းလြဲပိုင္း)အထိ အတည္ျပဳထားေသာ ကိုဗစ္ကူးစက္မႈ စုစုေပါင္း ၄၉ သန္းေက်ာ္ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဂၽြန္ေဟာ့ကင္းေဆးတကၠသိုလ္က ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။ ေသဆုံးသူ စုစုေပါင္းမွာ  ၁.၂ သန္းေက်ာ္အထိ ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

Author: DMG