(ယခုႏွစ္ ေဆးပညာႏုိဘယ္ဆုကို ပူးတြဲဆြတ္ခူးသြားသူ ၃ ဦးကို ယေန႔ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ၊ စေတာ့ဟုမ္းၿမိဳ႕တြင္ ေၾကညာေနစဥ္ / Photo - AP)

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ေဆးပညာႏုိဘယ္ဆုအား ေအာက္ဆီဂ်င္အဆင့္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ လူသားမ်ား၏ဆဲလ္မ်ား တံု႔ျပန္ပံုကို လမ္းသစ္ထြင္သုေတသနျပဳေလ့လာေသာ ေဆးသိပၸံပညာရွင္ ၃ ဦးက ပူးတြဲဆြတ္ခူးသြားေၾကာင္း CNN သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဝီလ်ံကယ္လင္းဂ်ဴနီယာ၊ ဆာပီတာရက္ကလစ္ဖ္ ႏွင့္ ဂရက္ဆမင္ဇာ တို႔ ၃ ဦး၏ ယခုေလ့လာေတြ႕ရွိမႈသည္ ေသြးအားနည္းေရာဂါ၊ ကင္ဆာတို႔အပါအဝင္ ေရာဂါအမ်ားအျပားကို ကုသေရးအတြက္ အေရးပါေသာနည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြႏုိင္ေရးအတြက္ လမ္းခင္းေပးလိမ့္မည္ဟု ႏုိဘယ္ဆုခ်ီးျမႇင့္ေရးေကာ္မတီက တနလၤာေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

လူ႔ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ေအာက္ဆီဂ်င္၏အေရးပါပံုကို အခုိင္အမာသက္ေသျပထားသည္မွာ ကာလၾကာရွည္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေအာက္ဆီဂ်င္အဆင့္ေျပာင္းလဲမႈအလိုက္ ဆဲလ္မ်ား၏တံု႔ျပန္အလုပ္လုပ္ပံုကိုမူ သိရွိထားခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဆုခ်ီးျမႇင့္ေရးေကာ္မတီက ၎၏ေၾကညာခ်က္တြင္ ရွင္းျပထားသည္။

ယခုေတြ႕ရွိမႈသည္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္တြင္ပါဝင္မည့္ ေတြ႕ရွိမႈမ်ိဳးျဖစ္သည္ဟုလည္း ႏုိဘယ္ဆုခ်ီးျမႇင့္ေရးေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ရန္ဒဲလ္ဂြ်န္ဆင္က ေျပာၾကားသည္။

"ဒါဟာ အေျခခံဇီဝေဗဒေက်ာင္းသားတစ္ဦး အသက္ ၁၂ ႏွစ္ ၁၃ ႏွစ္၊ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီထက္ငယ္ရြယ္တဲ့ အသက္အရြယ္မွာတင္ သင္ယူရမယ့္ ဆဲလ္မ်ားရဲ႕အလုပ္လုပ္ပံု အေျခခံနည္းလမ္းေတြပါပဲ။ ဒါဟာ ဆဲလ္တစ္ခုရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံု အေျခခံလကၡဏာသြင္ျပင္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဒီတစ္ခ်က္တည္းနဲ႔တင္ေတာင္ အလြန္စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ေကာင္းတဲ့ေတြ႕ရွိမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္ " ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ေဆးပညာႏုိဘယ္ဆုပူးတြဲရရွိသူ ၃ ဦးထဲမွ ဝီလ်ံကယ္လင္းဂ်ဴနီယာသည္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ဖြား၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္ကာ ကိုယ္ပိုင္သုေတသနဓါတ္ခြဲခန္းတစ္ခု ထူေထာင္ထားၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ဟားဗတ္ေဆးပညာေက်ာင္းတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ပါေမာကၡအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ဂရက္ဆမင္ဇာမွာလည္း နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ဖြား၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးပင္ျဖစ္ကာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ဂြ်န္ေဟာ့ပ္ကင္းတကၠသိုလ္တြင္ အခ်ိန္ျပည့္ပါေမာကၡအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လာခဲ့သူျဖစ္ျပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွစ၍ Johns Hopkins Institute of Cell Engineering ရွိ Vascular Research Program ၏ ဒါရိုက္တာအျဖစ္လည္း တာဝန္ယူထားသူျဖစ္သည္။

ဆာပီတာရက္ကလစ္ဖ္မွာမူ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေဆးပညာကို ကင္းဘရစ္တကၠသိုလ္တြင္ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ကာ ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္တြင္ လြတ္လပ္ေသာသုေတသနအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ထူေထာင္ထားသလို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကတည္းက အခ်ိန္ျပည့္ပါေမာကၡအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူလည္း ျဖစ္သည္။

Author: Admin