ပံုစာ - ေငြေၾကးမ်ားစြာသံုးစြဲထားသည့္ၾကားမွ ျပႆနာမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ တစ္ခုခုမွားယြင္းေနသည္မွာေသခ်ာေၾကာင္း သမၼတဒူတာေတးကေျပာသည္။ (ဓာတ္ပံု - pcoo.gov.ph)

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပသည့္ SEA Game ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အႀကိဳျပင္ဆင္မႈပိုင္းႏွင့္ အျခားစီမံခန္႔ခြဲမႈ အပိုင္းမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈညံ့ဖ်င္းျခင္းေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ရွိရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သမၼတ ဒူတာေတးကေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း CNA သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳ႕အားကစားနည္းမ်ား စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ႏုိဝင္ဘာ၊ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္ပြဲက်င္းပေတာ့မည့္ SEA Game ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္လာေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ အားကစားသမားမ်ားမွာ ေနထိုင္ေရး၊ သြားလာေရးႏွင့္ စားေသာက္ေရးတို႔တြင္ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ေဝဖန္မႈမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ထြက္ေပၚလ်က္ရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

ဟိုတယ္အခန္းႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိ၍ ၾကမ္းျပင္တြင္အိပ္ရျခင္း၊ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္  အစားအစာမ်ားမွာ ဘာသာေရးထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္အညီမျဖစ္ျခင္း၊ ေဘာလံုးကြင္းမ်ား၏ အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းျခင္းတို႔ အပါအဝင္ ေဝဖန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ထြက္ေပၚလ်က္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ထြက္ေပၚေနသည့္ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သမၼတဒူတာေတးကို သတင္းေထာက္မ်ားကေမးျမန္းေသာ အခါတြင္ " ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဒီပြဲအတြက္ ဒီေလာက္ေငြေတြသံုးထားတယ္ဆုိရင္ အားလံုး ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ျဖစ္သင့္တာေပါ့။ အခုမျဖစ္ဘူးဆိုေတာ့ တစ္ခုခုမွားေနတာေတာ့ သိသာတယ္ " ဟုေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ သမၼတဒူတာေတးက ထိုကဲ့သုိ႔မေျပာၾကားမီအေစာပိုင္းကမူ SEA Game ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးအတြက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ၏ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဖိလစ္ပိုင္သည္ အိမ္ရွင္ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ေအာင္ အေကာင္းဆံုးျပင္ဆင္ထားၿပီး အေကာင္းဆံုးပြဲေတာ္တစ္ခု ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပႆနာမ်ားရွိေနေၾကာင္း ဝန္မခံခဲ့ေပ။

ဖိလစ္ပိုင္ SEA Game အတြက္ ေနာက္ထပ္ျပႆနာတစ္ခုအေနျဖင့္ တုိင္ဖြန္းမုန္တိုင္းတစ္ခုမွာ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဦးတည္တုိက္ခတ္လ်က္ရွိသည္။

တိုင္ဖြန္းကမ္မူရီသည္ ေလတုိက္ႏႈန္း တစ္နာရီီ ၁၇၀ ကီလိုမီတာမွ အျမင့္ဆံုး ၂၂၅ ကီလိုမီတာအထိေရာက္ရွိႏုိင္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းကို ဦးတည္တုိက္ခတ္လ်က္ရွိကာ လာမည့္အဂၤါေန႔တြင္ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

SEA Game ၿပိဳင္ပြဲ၏အားကစားနည္း ၅၆ မ်ိဳးအတြက္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတဝမ္းလံုးတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ အထိက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ရာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည့္ ေဒသမ်ားလည္းပါဝင္လ်က္ရွိသျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ မႈမ်ားလည္းရွိေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္အာဏာပိုင္မ်ားက SEA Game ျပိဳင္ပြဲကာလတြင္လံုျခံဳေရးကိုတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အားလည္း တုိးခ်ဲ႕ခ်ထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

Author: Admin