ပုံစာ - ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေဝလငါးမ်ား တက္စ္ေမးနီးယားတြင္ ေသာင္တင္ခဲ့ျခင္းသည္ သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ အမ်ားဆုံးပမာဏ ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပုံ - AFP)

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတြင္ အုပ္စုလိုက္ လိုက္ေသာင္တင္ေနေသာ  ေဝလငါးေကာင္ေရ ၃၈၀ ထက္မနည္းသည္ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားသည္ အသက္ရွင္ေနေသးသည့္ ဒါဇင္အနည္းငယ္အား ကယ္ဆယ္ႏိုင္ေရးႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။

စုစုေပါင္း ေကာင္ေရ ၄၆၀ ရွိသည့္ ဆူးေတာင္ရွည္ ေဝလငါးအုပ္တစ္ခုလုံးနီးပါးသည္ တက္စ္ေမးနီးယား အေနာက္ဘက္ ကမ္းေျခရွိ ေက်ာက္ေဆာင္ထူထပ္ၿပီး လူေနက်ဲပါးသည့္ မက္ကြာရီ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ေသာင္တင္ေနခဲ့ၾကၿပီး ေဝလငါးအုပ္ သည္ ယခုအခါတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာင္ေရ အတိအက်ေရၿပီးပါၿပီ၊ စုစုေပါင္း ေဝလငါး ၃၈၀ ေသဆုံးခဲ့ပါတယ္” လို႔ တက္စ္ေမးနီးယား ပန္းၿခံႏွင့္ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ေရးရာ မန္ေနဂ်ာ နစ္ဒက္ကာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေကာင္ေရ ၃၀ ေလာက္ပဲ အသက္ရွင္က်န္ခဲ့တာ၊ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၅၀ ေလာက္ ကယ္လိုက္ႏိုင္တယ္” လို႔ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မွ ေဝလငါးေတြ မေသဆုံးေစေရးအတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းသာမက စိတ္ပိုင္းအားျဖင့္ပါ ကယ္တင္ခဲ့ရပုံကို ၎က ျပန္ေျပာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္ ၆၀၊ ကၽြမ္းက်င္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ား ပါဝင္သည့္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ေရျပင္တြင္ တစ္ပိုင္းတစ္စေပၚေနေသာ ေဝလငါးအုပ္စုကို ကယ္ဆယ္နိုင္ေရး အသည္းအသန္ အားစိုက္ထုတ္ခဲ့ၾကရသည္။

ေလွျဖင့္သြားမွ ေရာက္ႏိုင္မည့္ သဲေသာင္တြင္ တင္ေနသည့္ အဆိုပါ ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ားကို တနလၤာေန႔က စတင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ၎တို႔ကို လႊတ္ေပးႏိုင္ေရး အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။

ၾသစေၾတးလ်ကုန္းတြင္း ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအလြန္ ကၽြန္းျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ တက္စေမးနီးယားတြင္ ယခုကဲ့သို႔ အစုလိုက္ေသာင္တင္ျခင္းသည္ အႀကီးဆုံးပမာဏျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္လည္း အႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။

Author: DMG