(ဓာတ္ပံု - Reuters)

ကမၻာတစ္ဝန္း ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိသည့္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသူစုစုေပါင္းသည္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ၁ သန္းျပည့္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အနည္းငယ္အတြင္း ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ကူးစက္မႈ တစ္ဟုန္ထိုး ျမင့္တက္ခဲ့သလို ေသဆံုးမႈရာခိုင္ႏႈန္းသည္လည္း ပိုမိုျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း ရိုက္တာသတင္းတစ္ရပ္က ဆိုသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ကမၻာတစ္ဝန္း ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူအေရအတြက္သည္ ႏွစ္စဥ္ ငွက္ဖ်ားေၾကာင့္ေသဆံုးသူဦးေရထက္ ႏွစ္ဆ ပိုမိုမ်ားျပားသည္။ ရိုက္တာသတင္းဌာန၏ တြက္ခ်က္မႈအရ ေန႔စဥ္ တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်ေသဆံုးသူ ၅၄၀၀ ထက္မနည္း ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းမ်ား အတိအက် မေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ၊  ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ စာရင္းဖံုးကြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ေသဆံုးမႈႏွင့္ ကူးစက္မႈအေရအတြက္သည္ ယခုသိထားသည္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားႏိုင္ေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သတိေပးထားသည္။

အေမရိကန္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဘိုလီးဗီးယား၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ယီမင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေလာင္းမ်ားေျမျမွဳပ္ရန္ သုသာန္ေျမေနရာ မလံုေလာက္ေတာ့သျဖင့္ သုသာန္ေနရာသစ္မ်ား သတ္မွတ္ေပးထားရေၾကာင္း ရိုက္တာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေသဆံုးမႈတြင္ အေမရိကန္၊ ဘရာဇီးႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔သည္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ၃ ႏိုင္ငံေပါင္း ေသဆံုးမႈသည္ တစ္ကမၻာလံုး ေသဆံုးသူပမာဏ၏ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ သံုးႏိုင္ငံလံုးတြင္ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေရး အတြက္ အခ်င္းခ်င္း ခပ္ခြာခြာေနရမည့္ Social Distancing တားျမစ္မိန္႔ ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ၾကၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိႏႈန္းထားအတိုင္းသာ ဆက္သြားေနပါက အိႏၵိယသည္ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ကူးစက္မႈပမာဏ၌ အေမရိကန္ကို ေက်ာ္တက္သြားႏိုင္ေျခ ရွိေနေၾကာင္း ရိုက္တာသတင္းဌာနက တြက္ခ်က္ထားသည္။
သို႔ေသာ္လည္း အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီကမူ ႏိုင္ငံတြင္ ခြ်တ္ၿခံဳက်သြားသည့္ စီးပြားေရး နာလန္ထူလာေစေရးအတြက္ ေလာ့ေဒါင္းစည္းကမ္းမ်ားအား ေျဖေလွ်ာ့ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

ေသဆံုးမႈစုစုေပါင္း၏ ေလးပံုတစ္ပံုမွာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွျဖစ္သည္။ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သီတင္းပတ္အနည္းငယ္အတြင္း ေဆာင္းတြင္းငွက္ဖ်ားရာသီ ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ သတိထားေပးၾကရန္ WHO က သတိေပးထားသည္။

၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာလ၌ တရုတ္ျပည္ ဝူဟန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ေတြ႔ရွိခဲ့ရေသာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ပထမဆံုး လူေသဆံုးမႈမွာ ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစတင္၍ ေသဆံုးမႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ရာ ေသဆံုးမႈ စုစုေပါင္း၏ ထက္ဝက္ပမာဏရွိသည့္ သန္းထက္ဝက္ခန္႔မွာ ယခုေနာက္ဆံုး ၃ လခန္႔အတြင္း ေသဆံုးခဲ့ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔လယ္ပိုင္းအထိ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈစုစုေပါင္းမွာ ၃၃ သန္းခြဲရွိသည္။ ေသဆံုးမႈစုစုေပါင္းမွာ ၁,၀၀၆,၈၆၈ ရွိေၾကာင္း ကိုဗစ္အခ်က္အလက္မ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးေနသည့္ Worldometer ဝက္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရၿပီး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာသူ စုစုေပါင္းမွာ ၂၅ သန္းခန္႔ရွိသည္။

Author: DMG