ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးရံုးအား ေဖာက္ဖြဲဖ်က္ဆီးလိုက္သည့္သတင္းကို ၾကည့္ရႈေနသူတစ္ဦးအား ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - Yonhap)


ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ေတာင္-ေျမာက္ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ရွိ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္ျခမ္းတြင္ ရွိေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးရံုးအား အဂၤါေန႔တြင္ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးလိုက္သည္။

ယခုလုပ္ရပ္သည္ အေမရိကန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ႏွင့္ နယူကလီးယားအေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေရွ႕ဆက္မတိုးႏိုင္ျဖစ္ေနသည့္အေပၚ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ မေက်နပ္ခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေအပီသတင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။

ရံုးတြင္း၌ မည္သည့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမွ မရွိသလို ၎ရံုးအား ဖ်က္ဆီးမည့္အႀကံကိုလည္း ေျမာက္ကိုရီးယားလည္း အေစာပိုင္းတည္းက ေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ယခုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ ေတာင္-ေျမာက္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စစ္ပြဲျဖစ္ပြားလာမႈကို စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည္။

အဂၤါေန႔အေစာပိုင္းကလည္း ေျမာက္ကိုရီးယားက ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ စစ္မဲ့ဇုန္သို႔ စစ္တပ္ေစလႊတ္ၿပီး ေရွ႕တန္းေနရာကို ခံတပ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲလိုက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးရံုး ဖြင့္လွစ္ပြဲအခမ္းအနား။ (ဓာတ္ပံု - Yonhap)


ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးရံုးအား မိမိတို႔ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရပိုင္ သတင္းဌာနက ေၾကညာခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရကလည္း ဆက္ဆံေရးရံုး ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးခံရသည္ကို ရိုက္ကူးထားသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္အား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားအေနျဖင့္ တင္းမာမႈမ်ားေပၚေပါက္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနမည္ ဆိုပါက ေတာင္ကိုရီးယားအေနျဖင့္လည္း ျပင္းထန္ေသာတုန္႔ျပန္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးရံုးအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ တစ္ဘက္မွ ဝန္ထမ္း ၂၀ ခန္႔စီ ရံုးထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ဇန္နဝါရီလတည္းက စတင္ကာ ရံုးတြင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားသည္။

Author: DMG