တုိင္းျပည္သည္ အလြန္စိုးရိမ္ရသည့္ အလွည့္အေျပာင္းကာလတြင္ေရာက္ရွိေနသည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတက ေျပာသည္ Photo Credit - AFP


ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ COVID-19 ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္အထိေရာက္ရွိျပီး ၆ ဦးထိေသဆံုးခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။
တုိင္းျပည္သည္ အလြန္စိုးရိမ္ရသည့္ အလွည့္အေျပာင္းကာလတြင္ေရာက္ရွိေနျပီး ေရွ႕လာမည့္ရက္အနည္းငယ္သည္ ဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အလြန္တရာအေရးပါသည့္ကာလျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်အင္း ကမွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားအျပင္ အီတလီႏွင့္ အီရန္ႏိုင္ငံတုိ႔တြင္လည္း ဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈႏႈန္းျမင့္တက္လ်က္ရွိရာ တားဆီးကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ားအပူတျပင္းလုပ္ေဆာင္ရလ်က္ရွိသည္။

အီတလီႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ မီလန္ႏွင့္ ဗင္းနစ္ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားအနီးရွိ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈအဓိကျဖစ္ပြားရာ ေဒသႏွစ္ခုကို ေရာဂါကူးစက္မႈတားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအစီအမံမ်ားတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ယင္းေဒသ ၂ ခုရွိ ျမိဳ႕အခ်ိဳ႕မွ လူေပါင္း ၅၀၀၀၀ ခန္႔မွာ လာမည့္ ရက္သတၱပတ္ ၂ ပတ္ခန္႔အထိအထူးခြင့္ျပဳခ်က္မပါရွိပါက ျမိဳ႕အတြင္းမွထြက္ခြာခြင့္ မရွိဘဲ ပိတ္မိေနေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းေဒသမ်ားရွိ လူအမ်ားစုေဝးက်င္းပသည့္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားအားလံုးကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရသည္။
အီတလီတြင္ COVID-19 ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမွာ အခ်ိန္တိုအတြင္း လူ ၁၀၀ ခန္႔အထိျမင့္တက္သြားခဲ့ျပီး ကူးစက္ခံရသူမ်ားထဲမွ ၂ ဦးေသဆံုးခဲ့ရျပီးျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ အီရန္ႏုိင္ငံတြင္လည္း အဆုိပါဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈႏႈန္းမွာ ဆုိးဆိုးရြားရြားျမင့္တက္လ်က္ကာ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေသဆံုးသူအေရအတြက္မွာ ၈ ဦးအထိရွိျပီျဖစ္သည္။
ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသည္ဟု အတည္ျပဳထားသည့္ျဖစ္စဥ္မွာ ၄၃ ခုသာရွိေသးေသာ္လည္း ျမိဳ႕မ်ားအားလံုးသို႔ကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားႏုိင္သည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက သတိေပးထားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကိုရိုနာဗုိင္းရပ္စက္စတင္ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ရာ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ထပ္မံကူးစက္ပ်ံ႕ပြားမႈ ေလ်ာ့က်စ ျပဳလာေသာ္လည္း က်န္ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရုတ္တရက္ျမင့္တက္လာမႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေနတြင္ ရွိသည္ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္း(WHO) မွထုတ္ျပန္ထားသည္။

Author: Admin