ေလာင္စာဆီဝယ္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ယာဥ္တန္းရွည္ႀကီးအား ကိုလံဘိုၿမိဳ႕တြင္ ေသာၾကာေန႔က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - Reuters)

DMG ၊ ဇြန္ ၁၉

ျပည္ပမွ ေလာင္စာဆီဝယ္ယူတင္သြင္းရန္ ေဒၚလာေငြမရွိေသာေၾကာင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ ရပ္တန႔္လုနီးပါးျဖစ္ေနရာ အစိုးရ႐ုံးမ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ႏွစ္ပတ္ၾကာ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ၾကာင္း သိရိလကၤာအာဏာပိုင္မ်ားက ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဌာနအားလုံး၊ ျပည္သူ႔ေရးရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးႏွင့္ ေဒသေကာင္စီမ်ားအားလုံးကို ဓာတ္ဆီႏွင့္ ဒီဇယ္ျပတ္လတ္သြားသည့္အေျခအေနကို ကာမိေစရန္ တနလၤာေန႔မွစၿပီး မရွိမျဖစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုသာ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ အမိန႔္ေပးထားသည္။

အမ်ားျပည္သူ႔ပို႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္မလုံေလာက္မႈႏွင့္ သီးသန႔္ယာဥ္မ်ား မစီစဥ္ေပးႏိုင္မႈ တို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ရမည့္ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ကို သိသိသာသာပင္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရ၏ အမိန႔္စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေက်ာင္းအားလုံး တနလၤာေန႔မွစၿပီး ႏွစ္ပတ္ၾကာေအာင္ ပိတ္ထားရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ဆရာမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးရရွိပါက အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ စာသင္ေပးသြားရန္လည္း ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနက ၫႊန္ၾကားထားသည္။

သီရိလကၤာကြၽန္းႏိုင္ငံ၏ မႀကဳံစဖူးစီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းရန္ ကုလသမဂၢက အစား အစာျပတ္လပ္ေနသည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားကို အစားအစာပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ အေရးေပၚစီမံခ်က္တစ္ခု စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ရက္အၾကာ ႐ုံးအားလုံး ႏွစ္ပတ္ပိတ္ရန္ အစိုးရက ၫႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ လူငါးဦးအနက္ ေလးဦးသည္ စားစရာမရွိ၍ အငတ္ခံေနရၿပီျဖစ္ကာ လူသန္းႏွင့္ခ်ီ အကူအညီလိုအပ္ေနၿပီး “ဆိုးဝါးလွေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းႀကီး တစ္ခု” ေပၚေပါက္လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက သတိေပးေျပာၾကားထားသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္းမွစၿပီး သီရိလကၤာသည္ အဆိုးဝါးဆုံး စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းကတည္းက ႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္သည့္ အစားအစာ၊ ေဆးဝါးႏွင့္ ေလာင္စာဆီမ်ားတင္သြင္းရန္ ေငြေၾကးေပးေခ်ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ ေပ။

Author: DMG