(ဓာတ္ပံု - AP)

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ပိုင္းကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ရွိ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းအားလံုးကို ၂၀၅၀ ခုႏွစ္တြင္ အဆံုးသတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း ေအပီသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဒိန္းမတ္သည္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ တူးေဖာ္ေရးလိုင္စင္ ခ်ေပးမည့္အစီအစဥ္ကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ “သဘာဝေလာင္စာ တူးေဖာ္သည့္ေခတ္ကို အဆံုးသတ္ေတာ့မည္” ဟု အစိုးရက ေျပာၾကားသည္။

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ ေရနံထုတ္ယူျခင္းကို ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ဥေရာပသမဂၢတြင္ ေရနံထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ သဘာဝေလာင္စာ ထုတ္ယူျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကာသပေတးေန႔က ဒိန္းမတ္ပါလီမန္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ဒိန္းမတ္သည္ ယခုႏွစ္တြင္ ေရနံစိမ္းစည္ေပါင္း ၈၃၀၀၀ ခန္႔ ထုတ္ယူခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ စည္ေပါင္း ၂၁၀၀၀ ထုတ္ယူမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း အစိုးရ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

ယခုပမာဏသည္ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ တြက္လွ်င္ မေျပာပေလာက္ေပ။ ယူေက၏ ေရနံထုတ္ယူမႈပမာဏသည္ ဒိန္းမတ္ထက္ ဆယ္ဆခန္႔ ပိုမ်ားသလို ကမၻာအႀကီးဆံုး ေရနံထုတ္လုပ္သူ အေမရိကန္ဆိုလွ်င္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေန႔စဥ္ ေရနံစည္ ၁၉ သန္းခန္႔ ထုတ္ယူခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္အေရး လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားက ဒိန္မတ္၏ လုပ္ရပ္သည္ အသိအမွတ္ျပဳရမည့္ အားထုတ္မႈတစ္ခုျဖစ္ကာ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ ခရီးအတြက္ အေရးပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

Author: Admin