(ဓာတ္ပံု - EPA)

ဘိုင္ဒန္အစိုးရသည္ ယခင္သမၼတထရမ့္၏ တာလီဘန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈကို ျပန္လည္ သုံးသပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။

အေမရိကန္အစိုးရသည္ အာဖဂန္စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေလၽွာ့ခ်ေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျဖတ္ေတာက္ရန္ အပါအဝင္ ၎တို႔သေဘာတူ ထား သည့္ ကတိကဝတ္ မ်ားအတိုင္း လိုက္နာခဲ့ျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာေစလိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရအမ်ိဳးသမီးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျပန္လည္ သုံးသပ္မည့္ အစီအစဥ္အား သမၼတဘိုင္ဒန္၏ ထိပ္တန္းလုံျခဳံေရးအႀကံေပး ဂ်ိတ္ဆာလီဗန္က အာဖဂန္အရာရွိမ်ားကို အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာဖဂန္နစၥတန္နိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားအတြင္း ပစ္မွတ္ထားသတ္ျဖတ္မႈမ်ား အမ်ားအျပား မ်က္ျမင္ၾကဳံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

၉/၁၁ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအၿပီး တာလီဘန္စစ္ေသြးႂကြမ်ား အာဏာရလာမႈကို ႏွိမ္နင္းရန္ အေမရိကန္တပ္မ်ား စတင္က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကာလမွာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကတည္းက လက္ရွိ အခ်ိန္ထိျဖစ္သည္။

သို႔ေစကာမူ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမၽွ စစ္ေသြးႂကြမ်ားသည္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕တစ္ခုအေနျဖင့္ ျပန္လည္စုဖြဲ႕လႈပ္ရွားလာခဲ့ၾကၿပီး ထိုလႈပ္ရွားမႈသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အာဖဂန္ဧရိယာ သုံးပုံႏွစ္ပုံ ထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္သည့္ ပမာဏအထိေရာက္လာကာ ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိသည္။

အာဖဂန္ ဒုတိယသမၼတ Amrullah Saleh က သူ႔အေနျဖင့္ အေမရိကန္သည္ သေဘာတူညီခ်က္ပါ အပိုင္းတစ္ခ်ိဳ႕ တြင္ တာလီဘန္ကို အလြန္အမင္းလိုက္ေလ်ာခဲ့သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ယခုလ အေစာ ပိုင္းက ဘီဘီစီကိုေျပာၾကားခဲ့သည္။

Author: Admin