ဗုဒၶဘာသာလူမ်ားစု ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို အျပတ္အသက္ရရွိကာ သမၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္ ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ (Photo - Reuters)

တမီက်ားသူပုန္မ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔က ျပည္တြင္းစစ္အတြင္းေခ်မႈန္းရာတြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဂိုတာဘာယာရာဂ်ာပတ္ဆာသည္ သီရိလကၤာသမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိသြားေၾကာင္း CNA သတင္းတစ္ရပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလအတြင္း အမ်ိဳးသားေရးဝါဒျဖင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးခဲ့ေသာ ဂိုတာဘာယာရာဂ်ာပက္ဆာသည္ မဲေရတြက္မႈမၿပီးစီးမီ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၁၇ ရက္ေန႔မွာပင္ အႏုိင္ရရွိသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၄င္း၏ ျပိဳင္ဘက္ျဖစ္သူ ဆန္ဂ်စ္ပရီမာဒါဆာသည္ လက္ရွိအာဏာရပါတီမွျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဂိုတာဘာယာ အႏုိင္ရသြားေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

“ရွင္းလင္းတဲ့ ေအာင္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီးသားပါ။ ဂိုတာ အေနနဲ႔တုိင္းျပည္ရဲ႕ လာမယ့္ သမၼတႀကီး ျဖစ္လာမွာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေပ်ာ္ရႊင္မိပါတယ္။ သူဟာ မနက္ျဖန္ ဒါမွမဟုတ္ သန္ဘက္ခါမွာ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာေရးဆိုခြင့္ရအရာရွိ ခီဟီလီယာ ရမ္ဘူကြယ္လာ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသက္ ၇၀ အရြယ္ ရာဂ်ာပက္ဆာသည္ မဲအေရအတြက္ ၆ သန္း ေရတြက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ အႏုိင္ရလဒ္ ေသခ်ာသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဂိုတာဘယရာဂ်ာပက္ဆာသည္ သီရိလကၤာတြင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ သမၼတတာဝန္ယူခဲ့ၿပီး  လူထုေထာက္ခံမႈမရရွိခဲ့သလို၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ဥပေဒျပင္ပသတ္ျဖတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟုလည္း စြပ္စြဲခံခဲ့ရေသာ သမၼတေဟာင္း မာဟင္ဒါရာဂ်ာပက္ဆာ၏ ညီ ျဖစ္သည္။

“ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေက်ေက်နပ္နပ္ဂုဏ္ျပဳပါတယ္။ သီရိလကၤာရဲ႕ သတၱမေျမာက္ သမၼတႀကီး အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရတဲ့ မစၥတာဂိုတာဘာယာအတြက္လည္း ဂုဏ္ယူပါတယ္ ” ဟု ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္သူ ပရီမာဒါဆာ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရာဂ်ာပက္ဆာသည္ ဗုဒၶဘာသာ ဆင္းဟားလိစ္လူမ်ိဳးစုရွိရာ ေတာင္ပိုင္းတြင္ အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရခဲ့ကာ၊ ၎၏ၿပိဳင္ဘက္  ပရီမာဒါဆာကမူ တမီလ္မ်ားရွိရာ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မဲအသာရခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလက ISIS ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေသာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႕က သီရိလကၤာရွိ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာမွ သီရိလကၤာတြင္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မ်ား ေခါင္းေထာင္လာခဲ့သည္။

သီရိလကၤာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ညီညြတ္မႈကိုျပရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရသူ မစၥတာရာဂ်ာပက္ဆာက မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

Author: Admin