(လက္ရွိသီရိလကၤာသမၼတ ေမထရီပါလာဆီရီဆီနာ / Photo - Reuters)

သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိသမၼတ ေမထရီပါလာဆီရီဆီနာသည္ သူ၏ သမၼတအျဖစ္ထမ္းေဆာင္သည့္ ပထမသက္တမ္းအတြင္း ကတိျပဳထားေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိသျဖင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထပ္မံဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ေရြးေကာက္ခံျခင္းမျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း ABC News တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၏ေရြးေကာက္ပြဲကို လာမည့္ႏုိဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စာရင္းေပးထားသူအေရအတြက္မွာ သီရိလကၤာသမိုင္းတေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးအျဖစ္ႏွင့္ ၄၁ ဦးအထိရွိေနကာ စာရင္းေပးသြင္းရန္ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြေန႔လယ္အထိ လက္ရွိသမၼတ ဆီရီဆီနာသည္ စာရင္းေပးသြင္းခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ဆီရီဆီနာသည္ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအစီအမံမ်ား ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္၊ ယခင္ ရာဂ်ာပက္ခ္ဆာအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳခဲ့သူမ်ားကို အေရးယူသြားရန္၊ လူနည္းစုတမီးလ္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အာဏာခြဲေဝက်င့္သံုးႏုိင္ေရးအတြက္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္သြားရန္တို႔ အပါအဝင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဟုကတိျပဳျပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အယ္ဂ်ာဇီးရား သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ ဆီရီဆီနာသည္ ၎အမွန္တကယ္ အာဏာရရွိလာၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ကတိျပဳထားသည့္အေျပာင္းအလဲမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ စိတ္ပ်က္မႈကိုသာရရွိခဲ့သည္။

၎သည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြအလြဲသံုးခဲ့မႈမ်ားကို အေရးယူႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ယခင္သမၼတေဟာင္း မာဟင္ဒါရာဂ်ာပက္ခ္ဆာ၏ မိသားစုဝင္မ်ားအေပၚ  စြပ္စြဲထားေသာျပစ္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးအေရးယူႏုိင္ခဲ့ျခင္းလည္း မရွိေပ။

ထို႔ျပင္ ဆီရီဆီနာသည္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္းက လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ယခင္က ၎၏မိတ္ဖက္ျဖစ္ခဲ့သူ ဝစ္ခရြမ္ဆင္းဂီကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ၿပီး သမၼတေဟာင္း မာဟင္ဒါ ရာဂ်ာပက္ခ္ဆာကို ယင္းရာထူးတြင္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေသးသည္။

သို႔ရာတြင္တရားရံုးက ဆီရီဆီနာ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လက္မခံဘဲ ဝစ္ခရြမ္ဆင္းဂီကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး ျပန္လည္ခန္႔အပ္ခဲ့ရာ ဆရီဆီနာသည္ ဝစ္ခရြမ္ဆင္းဂီႏွင့္ ဆက္ဆံေရးပ်က္ျပားသြားခဲ့သလို လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရာဂ်ာပက္ခ္ဆာ၏ ပံ့ပိုးမႈကိုလည္းမရရွိဘဲ ရာဂ်ာပက္ခ္ဆာက လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူ၏ညီျဖစ္သူကို သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ စာရင္းေပးသြင္းထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းက လူေပါင္း ၂၆၀ ေက်ာ္အထိေသဆံုးခဲ့ရေသာ အေသခံဗံုးခြဲတုိက္ခိုက္မႈကို ဆီရီဆီနာ၏ အစိုးရအဖြဲ႕က တားဆီးႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိသျဖင့္လည္း ျပည္သူမ်ားက ၎အေပၚ ေဒါသေပါက္ကြဲခဲ့ၾကေသးသည္။

ထုိကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဆီရီဆီနာသည္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ အေရြးေကာက္ခံပါကလည္း အေျခလွႏုိင္ေခ်နည္းပါးလွသျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳေတာ့ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္မည္ဟု ယူဆရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ သီရိလကၤာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္သူမ်ားထဲ၌ ယခင္သမၼတေဟာင္း မာဟင္ဒါ ရာဂ်ာပက္ခ္ဆာ၏ ညီလည္းျဖစ္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အႀကီးအကဲေဟာင္းလည္းျဖစ္သူ ဂိုတာဘာယာရာဂ်ာပက္ခ္ဆာက အႏုိင္ရရွိရန္ ေရပန္းအစားဆံုးျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

သို႔ရာတြင္ ၎သည္ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈမ်ားႏွင့္ အမႈရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိသူျဖစ္ၿပီး ၎၏ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈမွာလည္း စစ္ေဆးခံရလ်က္ရွိသည္။

Author: Admin