(အေမရိကန္ေတာင္ပိုင္းနယ္စပ္သည္အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ရွိေနဆဲဟု ထရမ့္ကေျပာၾကားသည္။ / ဓာတ္ပံု - Reuters

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ ၎၏ အေမရိကန္- မကၠဆီကိုနယ္စပ္ တံတိုင္းကာေရး အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာထားမႈကို ရပ္ဆိုင္းရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္ လႊတ္ေတာ္၏ ပူးေပါင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ဗီတုိအာဏာသံုး၍ ပယ္ခ်က္လိုက္ေၾကာင္း Reuters သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထရမ့္သည္ မကၠဆီကိုနယ္စပ္တံတိုင္းကာရံေရး လုပ္ငန္းတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီမႈကို ရယူစရာမလုိေစရန္အတြက္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စဥ္တြင္ ၎ကတိျပဳခဲ့ေသာ အဆိုပါ တံတုိင္းကာရံေရးအတြက္ ေပးေခ်စရာရွိသည္မ်ားကို ေပးေခ်ရန္ လိုအပ္ေသာေငြေၾကးကိုပင္ ယူထားၿပီးျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာလအတြင္းက အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးက ထရမ့္၏ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာထားမႈကို ရပ္တန္႔ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ထရမ့္က ၎၏ သမၼတဗီတိုအာဏာကိုသံုး၍ လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပယ္ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

"ႏိုင္ငံရဲ႕ေတာင္ပိုင္းနယ္စပ္ေဒသဟာ အေရးေပၚအေျခအေနမွာရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဒီအေျခအေနအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ႕အကူအညီကို လိုအပ္ေနတုန္းပါပဲ " ဟု ထရမ့္က ဗီတိုအာဏာအသံုးျပဳရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားသည္။

ထရမ့္သည္ ၿပီးခဲ့ေသာမတ္လအတြင္းက လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္လံုးကခြင့္ျပဳေသာ ယခုတစ္ႀကိမ္ႏွင့္အလားသ႑ာန္တူ အစီအမံတစ္ရပ္ကို ပယ္ခ်ရန္အတြက္ ၎၏ သမၼတ ဗီတိုအာဏာကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ စတင္အသံုးျပဳခဲ့သည္။

အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတ၏ဗီတိုအာဏာကို ပယ္ဖ်က္ရန္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုး၏ ၃ ပံု ၂ ပံုကေထာက္ခံရန္ လိုအပ္ရာ ၿပီးခဲ့ေသာမတ္လက လႊတ္ေတာ္သည္ ထရမ့္၏ဗီတုိအာဏာကိုပယ္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာေထာက္ခံမႈ မရရွိခဲ့သလို ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္လည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖြယ္ မရွိႏုိင္ေပ။

အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္သည္ ထရမ့္၏ တံတိုင္းတစ္ခုကာရံေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ျငင္းဆန္ထားေသာ္ လည္း ၿခံစည္း႐ိုးကာရံျခင္းႏွင့္ အျခားအတားအဆီးမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္လုိအပ္သည့္ ရံပံုေငြအခ်ိဳ႕ကို ခြင့္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ရီပတ္ဗလစ္ကန္ႏွင့္ ဒီမုိကရက္ပါတီႏွစ္ရပ္လံုးမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ အေမရိကန္စစ္တပ္၏ တပ္သားမ်ား၊ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ေနအိမ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္အပါအဝင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဘက္ဂ်က္ေငြအမ်ားအျပားကို ထရမ့္က တံတိုင္းကာရံေရးဘက္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕သံုးစြဲေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မေက်မနပ္ ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

Author: Admin