ပံုစာ - တူရကီႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ အန္ကာရာ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနေသာ သမၼတ ရီဆက္တာယစ္ အာဒိုဂန္အား ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ေတြ႔ျမင္ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - AP)

ဂရိေရပိုင္နက္ထဲသို႔ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္ကို တူရကီက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ပယ္ခ်လိုက္သည္။

တူရကီ ေလာင္စာဆီႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ သုေတသန ေရယာဥ္မ်ားသည္ ေျမထဲပင္လယ္ အေရွ႕ပိုင္းဧရိယာသို႔ ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ဂရိက စြပ္စြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

တူရကီကမူ ဂရိ၏စြပ္စြဲခ်က္အား ျငင္းပယ္လိုက္ၿပီး တူရကီ၏ ေဒသတြင္း တရားဝင္ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ဆက္လက္ ကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တူရကီႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥရပ္အား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာရန္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

တူရကီသည္ ေျမထဲပင္လယ္ရွိ အျငင္းပြားဖြယ္ ေရပိုင္နက္၌ ရွာေဖြေရးယာဥ္မ်ား ေနရာခ်ထားမည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား အဂၤါေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ဤအစီအစဥ္ေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားၾကားတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လွ်က္ရွိသလို ယခုလုပ္ရပ္အား ရပ္တန္႔ရင္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုလည္း တူရကီသည္ မသိက်ိဳးကြ်န္ျပဳလွ်က္ရွိသည္။

ဂရိအစိုးရပိုင္ ရုပ္ျမင္သံၾကားက ၎တို႔၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အား အသင့္အေနအထားတြင္ တပ္လွန္႔ထားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။

တူရကီသာ ၎၏အစီအစဥ္အား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လာပါက ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ တူရကီအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လည္း ဂရိက ဖိအားေပးလ်က္ရွိသည္။

ဂရိႏွင့္ တူရကီ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးသည္ ေနတိုးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္သည္။ တူရကီသည္ လက္ရွိအျငင္းပြားေနၾကေသာ ေရျပင္၌ လာမည့္သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ား၊ စစ္ေရးျပမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

အဆိုပါဧရိယာအား ဂရိက ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသလို ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကလည္း တူရကီ၏ အစီအစဥ္အား အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္လ်က္ရွိသည္။

ပံုစာ - တူရကီႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ အန္ကာရာ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနေသာ သမၼတ ရီဆက္တာယစ္ အာဒိုဂန္အား ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ေတြ႔ျမင္ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - AP)

Author: DMG