ဘရစ္စတိုၿမိဳ႕လယ္ရွိ အက္ဒဝပ္ေကာ္စတင္ ရုပ္ထုအား ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားက ၿဖိဳလွဲေနၾကသည္ကို ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - Twitter)

ယူေကဗဟိုဘဏ္(Bank of England) သည္ အတိတ္က ဘဏ္ဥကၠဌအခ်ိဳ႕ ကြ်န္စနစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိခဲ့သည့္အတြက္ ေတာင္းပန္လိုက္ေၾကာင္း ေအပီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဂ်ာ့ခ်္ဖလြိဳက္ ေသဆံုးမႈေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လာမႈႏွင့္အတူ ၿဗိတိသွ် အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း အတိတ္က ၎တို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ တြန္းအားေပးခံေနရသည္။

ဗဟိုဘဏ္က လူကုန္ကူးမႈအား “အဂၤလိပ္သမိုင္း၏ လက္ခံႏိုင္စရာမရွိေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု” ဟု သံုးႏႈန္းေျပာၾကားလိုက္ၿပီး ၎ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား၏ ပံုရိပ္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကတိေပးလိုက္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္တြင္ ၿဗိတိသွ်ကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ အတိတ္က ကြ်န္ကုန္ကူးမႈႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခံခဲ့ရသည္။ ထိုကုမၸဏီႏွစ္ခုက လူနည္းစုမ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီမည့္ ပေရာဂ်က္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္အကူေပးရန္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ကတိေပးၿပီးေနာက္တြင္ ယူေကဗဟိုဘဏ္က ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လူမည္းအမ်ိဳးသား ေဂ်ာ့ခ်္ဖလြိဳက္ေသဆံုးမႈေနာက္ပိုင္း၌ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ လူမ်ိဳးစုအခ်င္းခ်င္း တန္းတူအခြင့္အေရးအတြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒႏွင့္ ကြ်န္ကုန္ကူးမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ခဲ့သူမ်ား၏ ရုပ္ထုမ်ားအား ၿဖိဳလွဲမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ဇြန္လအေစာပိုင္းကလည္း ဘရစ္စတိုၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားသည္ ၁၇ ရာစုက ကြ်န္ကုန္ကူးသူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ အက္ဒဝပ္ေကာ္စတင္၏ ရုပ္ထုအား လွဲခ်ကာ ဒရြတ္တိုက္ဆြဲယူၿပီး ဘရစ္စတိုဆိပ္ကမ္းတြင္ ပစ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

Author: Admin