ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းအား ၂၀၁၉ မတ္လတြင္ ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - Reuters)

DMG ၊ ေမ ၆

အေမရိကန္အစိုးရ အေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္း (MOGE) ႏွင့္ အစိုးရဘဏ္အား ပစ္မွတ္ထား ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

စစ္တပ္ပိုင္ ျမဝတီဘဏ္၊ အင္းဝဘဏ္၊ ျမန္မာ့နိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္ေရးဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္း (MOGE) တို႔ကို ဒဏ္ခတ္ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ နိုင္ငံျခားေရးေကာ္မတီ ၾကားနာပြဲတြင္ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သမၼတဘိုင္ဒန္အစိုးရသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ စစ္တပ္၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ရႈတ္ခ်ထားၿပီး ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ စစ္တပ္အတြက္ ဝင္ေငြရွာေဖြေပးေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ထားသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ပ္အတည္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ နိုင္ငံမ်ား၏ ေဒသတြင္း လုံျခဳံေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္းလည္း ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းက ေျပာသည္။

ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းသည္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔၌ ျမန္မာစစ္တပ္က အရပ္သားအစိုးရအား ျဖဳတ္ခ်မႈ ေနာက္ပိုင္း၌ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းသည္ အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန႔္က်င္သည့္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ဘက္က ရပ္တည္ခဲ့ေသာ္လည္း ကုလ ျမန္မာသံအမတ္အျဖစ္ တရားဝင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။

Author: DMG