ဓာတ္ပုံ - Asia Times

DMG ၊ စက္တင္ဘာ ၁၄

အေမရိကန္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံတို႔အၾကား ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား သေဘာတူခဲ့ၾကေၾကာင္း စေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို ကိုးကားၿပီး ဘလြန္းဘက္သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဒူတာေတးက ႏွစ္နိုင္ငံ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးကို ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့ေသာ ဇူလိုင္လတြင္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဒဲလ္ဖင္ လိုရန္ဇာႏွင့္ အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး လြိဳက္ေအာ္စတင္တို႔ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က ဝါရွင္တန္တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား အၿပီး၌ ႏွစ္နိုင္ငံ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကေၾကာင္း ဘလြန္းဘက္သတင္းက ေဖာ္ျပသည္။

ပင္လယ္ျပင္စိုးမိုးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အတြက္ ႏွစ္ဘက္ မူေဘာင္မ်ားခ်မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္ဟု ဖိလစ္ပိုင္က ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆုံစဥ္၌ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ သက္တမ္းရွိေနၿပီျဖစ္သည့္ အျပန္အလွန္ ကာကြယ္ေရးစာခ်ဳပ္အေပၚ အေမရိကန္၏ သေဘာထားကိုလည္း ဝန္ႀကီး လြိဳက္ေအာ္စတင္က ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Author: DMG