ဓာတ္ပုံ - Nikkei Asia

DMG ၊ ဇူလိုင္ ၁၄

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာ့အေရးအတြက္ နက္ရႈိင္းစြာ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ရပ္တန႔္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး တို႔အတြက္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအား အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး အန္တိုနီဘလင္ကန္က ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္စဥ္ အန္တိုနီဘလင္ကန္က ယခုကဲ့သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အေမရိကန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရ နက္ပ႐ိုက္စ္က ေျပာသည္။

ဧၿပီလအတြင္း သေဘာတူခဲ့ၾကသည့္ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီး၏ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ငါးရပ္အား ခ်က္ခ်င္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အာဆီယံအထူးကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ခန႔္အပ္ရန္ အန္တိုနီ ဘလင္ကန္က ေျပာၾကားေၾကာင္း နက္ပ႐ိုက္စ္၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

မတရားဖမ္းဆီးထားသူမ်ား အားလုံးကို ျပန္လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းကို ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္လည္း ဝန္ႀကီးဘလင္ကန္က ေတာင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း နက္ပ႐ိုက္စ္က ေျပာၾကားသည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးသည္ ျမန္မာ့အေရးအား သံတမန္နည္းအရ ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အဓိကေနရာမွ ဦးေဆာင္ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးက လက္ကိုင္ျပဳထားသည့္ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ငါးရပ္အား ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ အာဆီယံ အထူးအစည္းအေဝးတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤငါးခ်က္ကို အၿပီးအစီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ မပါဝင္သလို လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အာဆီယံအထူးကိုယ္စားလွယ္ ခန႔္အပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ျမန္မာစစ္တပ္က ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီကလည္း ထိုအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ စတင္၍ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း မၿငိမ္မသက္မႈမ်ား ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ဆိုသလို ရွိေနၿပီး လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ႏွိမ္နင္းမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူစုစုေပါင္းမွာလည္း ၉၀၀ ဝန္းက်င္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

Author: DMG