ေဟာင္ေကာင္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာဆက္ခံမည့္ ဂြၽန္လီသည္ အေမရိကန္အစိုးရ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အရာရွိေလးဦးတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပုံ - AFP)

DMG ၊ ဇြန္ ၂၁

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ အေမရိကန္အစိုးရ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္ထားသည့္ အႀကီးတန္းအရာရွိ ေလးဦးအထိပါဝင္သည့္ ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သစ္ကို ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔ (တနဂၤေႏြေန႔) က ခန႔္အပ္ခဲ့သည္။ တက္လာမည့္ အဆိုပါေခါင္းေဆာင္သစ္သည္ ထိုပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို တ႐ုတ္ကို “အႏိုင္က်င့္” ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္ရႈတ္ခ်ခဲ့သည္။

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ တစိတ္တပိုင္းရရွိသည့္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္က ဒီမိုကေရစီေရး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆႏၵျပပြဲမ်ား အပါအဝင္ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားအၿပီး ဆန႔္က်င္သူမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ရည္႐ြယ္ကာ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးဥပေဒ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ တ႐ုတ္အစိုးရအရာရွိ ၁၁ ဦးကို ပိတ္ဆို႔ အေရးယူဒဏ္ခတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပိတ္ဆို႔ခံရသူခုနစ္ဦးမွာ ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေလးဦးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သစ္တြင္ ဆက္လက္ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ ေခါင္းေဆာင္ ေနရာဆက္ခံမည့္ ဂြၽန္လီ၊ လုံၿခဳံေရးဝန္ႀကီး ခရစ္တန္၊ ျပည္မေရးရာဝန္ႀကီး အဲရစ္ဆန္ႏွင့္ အသစ္ ခန႔္အပ္လိုက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ အတြင္းဝန္ အဲရစ္ခ်န္တို႔ျဖစ္သည္။

ပိတ္ဆို႔အေရးယူခံရသည့္ အျခားသုံးဦးမွာ ရဲခ်ဳပ္ စတီဗင္လို၊ ႏုတ္ထြက္သြားသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေခါင္းေဆာင္ ကယ္ရီလန္းႏွင့္ တရားေရးဝန္ႀကီး ထရီစာခ်န္းတို႔ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ေနရာကို အစားထိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားအရ လန္းသည္ ဘဏ္ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သူ၏ လစာကို ေငြသားျဖင့္ မျဖစ္မေနလက္ခံရန္ ဖိအားေပးခံရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တနဂၤေႏြေန႔က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ သူ႔အေန ျဖင့္ “ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ဆိုသည္ကို ေလွာင္ေျပာင္ေၾကာင္း” ႏွင့္ ဂ႐ုမစိုက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အႏိုင္က်င့္လိုတဲ့ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ဟာ (ေဟာင္ေကာင္) တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မႈကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကၿပီး အထူးအားျဖင့္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးကို ဖ်က္ဆီးခ်င္တဲ့ သူတို႔လွမ္းလာတဲ့ ဇာတ္လမ္းဆင္မႈ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး” ဟု လီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးကို ကာကြယ္ရမယ့္တာဝန္ကို ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ပိုၿပီး သႏၷိ ဌာန္ခိုင္မာေစခဲ့ပါတယ္” ဟုလည္း လီက ဆက္ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအိုတို႔အၾကား ႏွစ္ငါးဆယ္က်င့္သုံးမည္ဟု သေဘာတူထားသည့္ “တစ္ႏိုင္ငံ၊ စနစ္ႏွစ္မ်ိဳး” ႏိုင္ငံေရးပုံစံ၏ သက္တမ္းတဝက္ေရာက္လာခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိသွ်မွ တ႐ုတ္ သို႔ ျပန္လည္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ျပန္လႊဲေျပာင္းခဲ့သည့္ ၂၅ႏွစ္ ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ျဖစ္သည့္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ ေန႔မတိုင္မီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ အသစ္မဖြဲ႕ခင္ႏွစ္ပတ္အတြင္း အဓိကအဖြဲ႕ဝင္ ၂၆ဦးကို တနဂၤေႏြေန႔က ဖြဲ႕စည္းခန႔္အပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

Author: DMG