ဆီးရီးယားေရနံေျမမ်ား IS အၾကမ္းဖက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားလက္ေအာက္သို႔ မက်ေရာက္ေအာင္ကာကြယ္ရန္ဟု အေမရိကန္တုိ႔ကေျပာၾကားသည္ Photo Credit - AFP

ဆီးရီးယားအေရွ႕ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္တပ္မ်ားတပ္စြဲထားျခင္းႏွင့္ ယခုအင္အားထပ္မံျဖည့္တင္းရန္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမွာ အမွန္တကယ္လံုျခံဳေရးအတြက္စိုးရိမ္၍မဟုတ္ဘဲ ေရနံေမွာင္ခိုသမားမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ေပးရန္အတြက္သာျဖစ္ျပီး ႏုိင္ငံ တကာဥပေဒႏွင့္လည္းမညီေၾကာင္းႏွင့္ရုရွားကစြပ္စြဲေျပာၾကားလိုက္သည္ဟု CNAသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး မက္ခ္အက္စ္ပါက ဆီးရီးယားေရနံေျမမ်ား IS အၾကမ္းဖက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားလက္ေအာက္သို႔ မက်ေရာက္ေအာင္ကာကြယ္ရန္ အေမရိကန္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေစလႊတ္သြားမည္ဟု ျပီးခဲ့ေသာ ေသာၾကာေန႔ကေျပာၾကားလိုက္ျပီးေနာက္တြင္ ရုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုလအေစာပိုင္းက အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္လ္ထရမ့္က ဆီးရီးယားအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၀၀၀ ခန္႔ကိုဆုတ္ခြာေစခဲ့ျပီးေနာက္ ယခုအခါ ဆီးရီးယားအေရွ႕ပိုင္းရွိေရနံေျမမ်ားတြင္ အေမရိကန္တို႔၏လံုျခံဳေရးအင္အားတုိးျမွင့္ မည့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး၏မွတ္ခ်က္စကားထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတထရမ့္က ဆီးရီးယားအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွ အေမရိကန္တပ္မ်ားကိုဆုတ္ခြာေစခဲ့ျပီးေနာက္ တူရကီတုိ႔က ယင္းေဒသရွိ IS အၾကမ္းဖက္မ်ားကိုတုိက္ခိုက္ရာ၌အေမရိကန္တုိ႔၏မဟာမိတ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ကာ့ဒ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္ၾကာမွ် ထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယခုဆီးရီးယားေရနံေျမမ်ားတြင္ အေမရိကန္တို႔ တပ္စြဲထားျခင္းႏွင့္ ထပ္မံအင္အားတိုးျမွင့္မည့္ အစီအစဥ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ရုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာေၾကညာခ်က္တြင္ အေမရိကန္တို႔သည္ ဆီးရီးယားေရနံေျမ လံုျခံဳေရးအတြက္အမွန္တကယ္ စိုးရိမ္၍မဟုတ္ဘဲ ေရနံေမွာင္ခိုသမားမ်ားကို ကာကြယ္လိုျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆီးရီးယားအေရွ႕ပိုင္းတြင္ တစ္လလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၃၀ ခန္႔အထိအက်ိဳးအျမတ္ရရွိေနေသာ ေရနံေမွာင္ခိုသမားမ်ားကို အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကလံုျခံဳေရးကုမၸဏီမ်ားက ကာကြယ္ေပးေနသည္ဟု ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္တြင္ လက္ရွိသမၼတဘာရွာအာဆတ္အႏုိင္ရေအာင္ ကူညီေပးခဲ့ေသာရုရွားႏုိင္ငံက ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံအတြင္းအေမရိကန္တပ္မ်ားတပ္စြဲထားမႈကို ဥပေဒႏွင့္မညီသည့္လုပ္ရပ္အျဖစ္ ဟိုယခင္ကတည္းက ေတာက္ေလွ်ာက္ေျပာၾကားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဆီးရီးယားအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွ အေမရိကန္တပ္မ်ားဆုတ္ခြာသြားျပီးေနာက္တြင္ ရုရွားသည္ ဆီးရီးယားတြင္ ၎၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကိုထပ္မံျမွင့္တင္လာခဲ့ျပီး ဆီးရီးယား-တူရကီနယ္စပ္တြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ တူရကီႏွင့္ ကာ့ဒ္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားၾကားတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ၾကားဝင္ပတ္သက္ရန္ တူရကီတုိ႔ႏွင့္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားသည္။

Author: DMG