ပံုစာ - အေမရိကန္ဖ်က္သေဘၤာ USS Berry (ဓာတ္ပံု - AFP/US Navy)

ပဲ့ထိန္းဒံုးတပ္ အေမရိကန္ဖ်က္သေဘၤာ USS Barry သည္ ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကားကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ ပစိဖိတ္ေရတပ္၏ ေၾကညာခ်က္အရ သိရသည္။

ယခုခရီးစဥ္သည္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ေဒသ အျဖစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အေမရိကန္၏ သေဘာထားကို ျပသျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုလုပ္ရပ္အား အေမရိကန္က လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ထိုင္ဝမ္ကြ်န္းဆြယ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ပင္လယ္ျပင္ကို မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ယူထဆားသည့္ တရုတ္အတြက္မူ အမ်က္ေဒါသထြက္ဖြယ္ အျပဳအမူတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီသတင္းက ေဖာ္ျပသည္။

တရုတ္ စစ္တပ္က မိမိတို႔သည္ USS Barry အား ေရျပင္မွသာမက ေလျပင္မွပါ အစအဆံုး ေျခရာခံလိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒါသတႀကီး တုန္႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 “ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကားမွာ ျပႆနာတက္ေအာင္ ရန္ဆြေနတဲ့ အေမရိကန္ရဲ႕ ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ရပ္တန္႔ဖို႔ သတိေပးလိုတယ္။” ဟု တရုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ က်န္းရွင္ဟြာက ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္ေရတပ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္မူ မိမိတို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိသည့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ျဖတ္သန္းသြားလာမည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပသည္။

အေမရိကန္သည္ တရုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၁၉၇၉ တြင္ တိုင္ေပႏွင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုင္ဝမ္၏ အင္အားအေကာင္းဆံုး မဟာမိတ္ႏွင့္ အဓိက လက္နက္ေထာက္ပံ့သူအျဖစ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

တရုတ္အစိုးရသည္ ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကားအတြင္း ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာမ်ား ေက်ာ္ျဖတ္ျခင္းအား တရုတ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးမႈအျဖစ္ ယူဆေလ့ရွိသည္။
အေမရိကန္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားကမူ အဆိုပါေရလမ္းေၾကာင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာေရပိုင္နက္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ရႈျမင္ကာ လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏိုင္သည္ဟု သေဘာထားရွိသည္။

Author: DMG