ပုံစာ - မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္ လီဝမ္လ်န္းသည္ အာဏာပိုင္မ်ားကို ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္ေရာဂါသစ္အေၾကာင္း သတိေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း အဆိုပါကူးစက္ေရာဂါျဖင့္ပင္ ေသဆုံးသြားသည့္အခါ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ ေဒါသထြက္ေပါက္ကြဲမႈကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ (ဓာတ္ပုံ - AFP)

ကိုဗစ္-၁၉ကပ္ေရာဂါ စတင္ျဖစ္ပြားသည့္ အဦးအစတြင္ သတိေပးခဲ့သည့္အတြက္ တ႐ုတ္ဆရာဝန္တစ္ဦး အျပစ္ေပးခံရၿပီးေနာက္ လမ်ားစြာအၾကာတြင္ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ေတာ္အစိုးရသည္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရွိေစေသာ က်န္းမာေရးသတင္းေပးမ်ားအား ဥပေဒအသစ္အရ အကာအကြယ္ေပးမည္ဟု ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္ လီဝမ္လ်န္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပထမဆုံးအႀကိမ္ စတင္ျဖစ္ပြားရာ ဝူဟန္ၿမိဳ႕တြင္ အဆိုပါကူးစက္ေရာဂါျဖင့္ပင္ ေသဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ျပည္သူလူထု၏ ေဒါသ ထြက္ေပါက္ကြဲမႈကို တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ရွားရွားပါးပါး ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရသည္။

လီသည္ ကူးစက္မႈအသစ္ကို အာဏာပိုင္မ်ားအား သတိေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း “ေကာလာဟလ ျပန္႔ပြားေစသည္” ဟုဆိုကာ ပယ္ခ်ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ဝူဟန္ၿမိဳ႕ရွိ အျခားက်န္းမာေရးသတင္းေပးမ်ားသည္လည္း ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအေျခအေနကို အထက္လူႀကီးမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းအတြက္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ အျပစ္ေပးျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေသာၾကာေန႔တြင္ အသက္ဝင္မည့္ ေဘဂ်င္းဥပေဒအသစ္တြင္ လ်ိဳ႕ဝွက္သတင္းေပးသည့္ မည္သူမဆိုအား ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမည္ထုတ္ေဖာ္ ဆုခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဒဏ္ေၾကးေငြမေပးေဆာင္ေစရဟု ေဖာ္ျပထား သည္။

သို႔ေစကာမူ စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားသည္ အေရးေပၚက်န္းမာေရးအေျခအေန ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းတု၊ သတင္းမွားမ်ားအား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖန္႔ေဝျခင္းကိုမူ သက္ေရာက္ေစလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အစိုးရ၏ စေနေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ သိရသည္။

ဇန္နဝါရီလတြင္ ကနဦးေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္ကတည္းက တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ေကာလာ ဟလမ်ား ျပန္႔ပြားခဲ့ျခင္းအား စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ နိုင္ငံတစ္ဝန္း ျပည္သူရာေပါင္းမ်ားစြာအား ထိန္းသိမ္းျခင္း စေသာ ႏွိမ္နင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

Author: DMG