သာလီစြပါ

DMG သတင္းဌာနကတင္ဆက္တ့ဲ DTV NEWS ရုပ္သံရဲ႕ ညေနခင္း သတင္းအစီအစဥ္ကေန ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒီကေန႔ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ တစ္ရက္ေန႔၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္ တဂၤေႏြေန႔အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းကေနာက္ဆံုးရရွိထားတဲ့ သတင္းေတြကိုတင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သာလီစြပါ

DMG သတင္းဌာနကတင္ဆက္တ့ဲ DTV NEWS ရုပ္သံရဲ႕ညေနခင္းသတင္းအစီအစဥ္ကေန ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒီကေန႔ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလျပည့္ေန႔၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၈ ရက္ စေနေန႔အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းက ေနာက္ဆံုးရရွိထားတဲ့ သတင္းေတြကိုတင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သာလီစြပါ …

DMG သတင္းဌာနက တင္ဆက္တ့ဲ DTV NEWS ရုပ္သံရဲ႕ ညေနခင္းသတင္းအစီအစဥ္ကေန ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒီကေန႔ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလဆန္း (၁၄) ရက္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ ေသာၾကာေန႔အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းက ေနာက္ဆံုးရရွိထားတဲ့ သတင္းေတြကို တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သာလီစြပါ … 

DMG သတင္းဌာနက တင္ဆက္တ့ဲ DTV NEWS ရုပ္သံရဲ႕ ညေနခင္းသတင္းအစီအစဥ္ကေန ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒီကေန႔ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလဆန္း (၁၂) ရက္၊  ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ ဗုဒၵဟူးေန႔အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းက ေနာက္ဆံုးရရွိထားတဲ့ သတင္းေတြကို တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သာလီစြပါ …


DMG သတင္းဌာနက တင္ဆက္တ့ဲ DTV NEWS ရုပ္သံရဲ႕ ညေနခင္းသတင္းအစီအစဥ္ကေန ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒီကေန႔ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလဆန္း (၈) ရက္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ စေနေန႔အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းက ေနာက္ဆံုးရရွိထားတဲ့ သတင္းေတြကို တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ တင္ဆက္မယ့္သတင္းေတြက
- ေမာင္ေတာေဒသမွာ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ခံရသူ ၄၁ ဦးရွိၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ ၂၃ ဦးအထိရွိေနတဲ့သတင္း ၊
- ရခိုင္ျပည္နယ္ ၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွာ ဆိုလာျပားေပးမယ္ဆိုၿပီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရံုးက ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာတဲ့အခ်ိန္အထိ ဆိုလာျပားမေပးေသးတာေၾကာင့္ ေဒသခံေတြဖက္က တရားစြဲဆိုဖို႔ အလားအလာရွိေနတဲ့သတင္း ၊
- ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာရင္ အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေရးဆြဲေနတဲ့သတင္း ၊
- ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အခုႏွစ္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္(၂၀၀) ခန္႔ထိ တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္သြားမယ့္သတင္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

DTV NEWS ကုိ သတင္းေတြ ေပးပုိ႔ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၀၉၄၅၆၂၃၂၉၂၄ နဲ႔ ၀၉၂၅၃၀၇၄၈၉၆ တုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါတယ္။ Email နဲ႔ ဆက္သြယ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. နဲ႔ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. တုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါတယ္။

DTV NEWS ရုပ္သံအစီအစဥ္ကုိ ၾကည့္ရႈအားေပးၾကတ့ဲ မိဘျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ကုိ ေက်းဇူး အထူးတင္ရွိပါတယ္။

DMG သတင္းဌာနကတင္ဆက္တ့ဲ DTV NEWS ရုပ္သံရဲ႕ညေနခင္းသတင္းအစီအစဥ္ကေန ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒီကေန႔ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၉ ခုႏွစ္၊ နယုန္လဆုတ္ (၁၂) ရက္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းက ေနာက္ဆံုးရရွိထားတဲ့ သတင္းေတြကိုတင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ထားသူေတြရဲ႕ ေအာင္လက္မွတ္နဲ႔ အမွတ္စာရင္းေတြကို ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔က စၿပီးထုတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးက သိရပါတယ္။