ရခိုင္မွာ FDA ေထာက္ခံခ်က္ရထားတဲ့ စားကုန္လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းသာ ရွိေနေသး

ရခိုင္မွာ စားသုံးဆီကို သက္သာတဲ့ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ဆက္လက္ေရာင္းခ်ေပးဖို႔ ေဒသခံေတြေတာင္းဆို

ဖမ္းဆီးခံရမႈေတြကို ႀကဳံေတြ႕ေနရေပမယ့္ ရခိုင္က မြတ္ဆလင္ေတြ ျပည္ပသို႔ထြက္ခြာေနၾကဆဲျဖစ္

ေက်ာက္ျဖဴ SEZစီမံကိန္းအတြက္ ESIA လုပ္ငန္းေတြကို ၂၀၂၃ခုႏွစ္မွာ အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္

ႏိုင္ငံေရးအေျခေနေၾကာင့္ ၈၃ ႏွစ္ေျမာက္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမေန႔မွာ လာေရာက္ဂါရဝျပဳသူေတြနည္းပါး

" ရခိုင္တို႔ရဲ႕ အသည္းႏွလုံးၿမိဳ႕ေတာ္ကို မထိခိုက္ေစခ်င္ပါ "

စစ္ေတြက လိုင္စင္မဲ့ဆိုင္ကယ္ေတြကို မၾကာခင္အေရးယူသြားမည္