က်ား/မ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ နယ္ပယ္စုံက ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ (အပိုင္း - ၂)

" ျပည္ပကိုသြားမယ့္သူေတြ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံၿပီးေၾကာင္း အီလက္ထေရာနစ္ အေထာက္အထားျပဳလုပ္ႏိုင္ "

" ရခိုင့္အေမြအႏွစ္ ေၾကးဆီမီးခြက္အား ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေကာင္စီဆီကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ "

" ေစတီျပင္ - ေမာ္ထက္တံတားျပဳျပင္ေရးတင္ျပမႈ ဆိုင္းငံ့ခံရတာေၾကာင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထနဲ႔ ျပဳျပင္ေနရ "

" ျပန္ေျပးဆြဲခံရတဲ့ ပညာေရးဝန္ထမ္းႏွစ္ဦး တစ္ပတ္ေလာက္အၾကာမွာ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာ "

စစ္ေတြမွာ ေငြတုအမ်ားအျပား ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့အေပၚ ေဒသခံေတြစိုးရိမ္

" ျမန္မာ - အိႏၵိယကုန္သြယ္ေရးကို စစ္ေကာင္စီအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မလား "