ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြရွိေနတယ္ဆိုၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြ ေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို အျမန္ဆံုးေစလႊတ္ဖို႔အတြက္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားေတြက နယ္ျခားေစာင့္

လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈျဖင့္ ထိုုင္းႏုုိင္ငံေတာင္ပုုိင္း၊ ေကာ႔စေမြတရားရံုုးမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဝင္းေဇာ္ထြန္းႏွင့္ေဇာ္လင္း တို႔ကို အယူခံတင္ျပထားေသာ္လည္း ထိုင္းေအာက္တရား႐ံုးက အယူခံကို ပယ္ခ်ၿပီး မတ္လ ၁ ရက္ေန႔က ေသဒဏ္အမိန္႔ကို ထပ္မံအတည္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။