လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈျဖင့္ ထိုုင္းႏုုိင္ငံေတာင္ပုုိင္း၊ ေကာ႔စေမြတရားရံုုးမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဝင္းေဇာ္ထြန္းႏွင့္ေဇာ္လင္း တို႔ကို အယူခံတင္ျပထားေသာ္လည္း ထိုင္းေအာက္တရား႐ံုးက အယူခံကို ပယ္ခ်ၿပီး မတ္လ ၁ ရက္ေန႔က ေသဒဏ္အမိန္႔ကို ထပ္မံအတည္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။