သာလီစြပါ

DTV News ရုပ္သံရဲ႕ ညေနခင္းသတင္းအစီအစဥ္ (10.6.2018)

- ငပလီၿမိဳ႕မွာ ဓားေထာက္ကာ လုယက္မႈတစ္ခုျဖစ္ပြား

- ရခုိင္ကိစၥမွာ ႏုိင္ငံတကာဖိအားကုိ လုပ္ေနခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသားလုံၿခံဳေရးကုိ ထိခုိက္သြားမည္ကုိ စုိးရိမ္ေနၾက

- ဆတ္႐ိုးက်တံတားတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၆၈၀၀ ေက်ာ္႐ွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေပမယ့္ တံတားၿပီးစီးမယ့္ကာလနဲ႔ ကုန္က်မယ့္ေငြပမာဏကိုမသိရဘူးလို႔ ေဒသခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေျပာ ဆိုတဲ့သတင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။

Author: DMG