သာလီစြပါ (Daily News 13.6.2018)

DTV News ရုပ္သံရဲ႕ ညေနခင္းသတင္းအစီအစဥ္

- ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ေရ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ မင္းျပားမွာ ေက်းရြာ ၂၀ ေက်ာ္ ေရနစ္ျမွဳပ္ေ

- ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဥပေဒေရးရာမွာ ႏုိင္္ငံသားေတြတေျပးညီျဖစ္ဖို႔ ထုတ္ျပန္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္ကေျပာ

- စက္ေလွနစ္ျမဳပ္ၿပီးေရာက္႐ွိလာတဲ့ ဘဂၤါလီ ၁၀၀ ေက်ာ္ထဲမွာ ဘဂၤလားေဒ႐ွ္႕ႏိုင္ငံသား ၁၂ ဦးခန္႔ ပါဝင္

- ရခုိင္မွာ မုိးသည္းထန္ေနတ့ဲအတြက္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္က ဆည္ေတြ က်ိဳးေပါက္မည္ကုိ ေဒသခံေတြစုိးရိမ္ေနေပမယ့္ ဆည္ေတြမက်ိဳးေပါက္ႏုိင္ဘူးဆုိတ့ဲ သတင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

Author: DMG