သာလီစြပါ (Daily News 18.6.2018)

DTV News ရုပ္သံရဲ႕ ညေနခင္းသတင္းအစီအစဥ္

- ေဒသမတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ေပၚက ဝါးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အရႈံးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရ

- ေလွစီးဒုကၡသည္ေတြထဲက ရခိုင္မွာေနထိုင္ခဲ့ဖူးသူေတြကို မူလေနရပ္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္

- ေရလမ္းခရီးနဲ႔ေက်ာင္းသြားရတဲ့ ေက်ာင္းသားဦးေရဟာ အခုပညာသင္ႏွစ္မွာထပ္တိုးလာႏိုင္တယ္လို႔ ပညာေရးဌာနက ေျပာ

- ေရနစ္ျမဳပ္ေက်းရြာေတြက ေသာက္သံုုးေရကန္ေတြကို လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕အကူညီနဲ႔ ေရစုတ္ထုတ္ လွ်က္ရွိတ့ဲ သတင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

Author: DMG