သာလီစြပါ (Daily News 2.6.2018)

DTV News ရုပ္သံရဲ႕ ညေနခင္းသတင္းအစီအစဥ္

- ဆရာ၊ ဆရာမေတြ မလုံေလာက္တာေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္က ေက်ာင္းပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲမေအာင္ျမင္တာ ျဖစ္

- သံတြဲၿမိဳ႕က ယဥ္လုိင္းကားသမားေတြနဲ႔ သုံးဘီးသမားေတြၾကားက ျပႆနာေတြကုိ သက္ဆုိင္ရာက ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းေပးေစခ်င္

- ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ပညာေရးဌာနက ၆၆ (ဃ) နဲ႔ အမႈဖြင့္ ထား

- မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္က မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားသူေတြနဲ႔ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈေတြအတြက္ အစုိးရကေန ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ခဲ့တ့ဲ သတင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

Author: DMG