သာလီစြပါ (Daily News 5.6.2018)

DTV News ရုပ္သံရဲ႕ ညေနခင္းသတင္းအစီအစဥ္

- သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ အမိႈက္ေကာက္တဲ့ ပညာေပးကမ္ပိန္းတစ္ခု စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခ့ဲ

- ေျမာက္ဦး ျမတန္ေဆာင္းဘုန္ေတာ္ႀကီးပညာေရးေက်ာင္း ပိတ္သိမ္းခံလိုက္ရတာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ၂၀၀ ခန္႔ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားဖို႔ အခက္ႀကံဳေနရ

- ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္လ်ာထားခ်က္မွာ လယ္ယာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးထက္ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕အသံုးစရိတ္က ပိုမ်ားေန

- ျပင္ျဖဴေမာ္ေက်းရြာလမ္း ပ်က္စီးေနတာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ၈၀၀ နီးပါး ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔ အခက္အခဲျဖစ္ေနၾကတ့ဲ သတင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။

Author: DMG