သာလီစြပါ (Daily News 6.6.2018)

DTV News ရုပ္သံရဲ႕ ညေနခင္းသတင္းအစီအစဥ္

- ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ေသြးလြန္တုတ္ေကြးျဖစ္ပြားသူ ၉၅ ဦးအထိရွိၿပီး သံတြဲခရိုင္မွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေန

- ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအတြက္ဘဲ ဘတ္ဂ်က္ေငြေတြမ်ားစြာေတာင္းခံ ေနတာဟာ မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အစိုးရကိုေထာက္ျပ

- ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ပညာေရးဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ က႐ုဏာေၾကးကို အခုႏွစ္မွာတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံၿပီး တစ္လမွာ ၃ ဦးႏႈန္းနဲ႔ ပင္စင္ယူပညာေရးဝန္ထမ္းေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ေန

- တကၠသိုလ္ဝင္တန္း အခမဲ့သင္ၾကားေနတဲ့ ေစတနာညေက်ာင္းကေန သံုးႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၆၂ ဦးထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့တ့ဲ သတင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္

Author: DMG