သာလီစြပါ (Daily News 8.6.2018)

DTV News ရုပ္သံရဲ႕ ညေနခင္းသတင္းအစီအစဥ္

- စစ္ေတြခရိုင္က တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၃၇၈ ဦးကို္ ပညာရည္ခၽြန္ဆုခ်ီးျမွင့္ခ့ဲ

- မိုးေရထဲ မွာ ၂ ရက္တာ စာသင္ခဲ့ရတဲ့ သံတြဲၿမိဳ႕အ.ထ.က(၂) က အ႒မတန္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြကို အခန္းေနရာေျပာင္းေရြ႕သင္ၾကားေနရ

- ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒနဲ႔ အမႈဖြင့္ခံထားရတဲ့ ရမ္းၿဗဲလႊတ္ေတာ္အမတ္ကို သိန္း ၁၀၀ နဲ႔ အာမခံေပး

- ေက်ာက္ျဖဴအထူူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ ေဒသခံလူထုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ေျမငွားရမ္ေလ်ွာက္ထားမႈကို ကန္႔ကြက္ဖုိ႔ သေဘာတူညီခဲ့ၾကတ့ဲ သတင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

Author: DMG