ျမန္မာ့အက်ပ္အတည္းႀကီး ပိုမိုဆိုး႐ြားမလာေအာင္ ထိုင္းႏိုင္ငံက ကူညီေပးရန္ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ ႏိုလင္းေဟဇာက တနလၤာေန႔တြင္ ေတာင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း လြန္ခဲ့သည့္္စုႏွစ္မ်ား အတြင္း တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္သူမ်ားလႈိင္းလုံး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ား ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ကိုဗစ္ကူးစက္ေရာဂါ မတိုင္ခင္ကဆိုလွ်င္ အထည္ခ်ဳပ္တင္ပို႔မႈက ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈစုစုေပါင္း၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိခဲ့သည္။

အာဆီယံဘုံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ မျပဳလုပ္သေ႐ြ႕ ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အာဆီယံအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္မျပဳဘဲ ထားသင့္သည္ဟု စကၤာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းက ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္အာဏာသိမ္းၿပီးခ်ိန္က စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံအႏွံ႔မွ ျပန႔္က်ဲေနေသာ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျမန္မာစစ္တပ္၏ ပစ္ခတ္အင္အားက သာလြန္ေကာင္းမြန္ေနႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆိုက္ဘာနည္းပညာရပ္ဝန္းတြင္မူ နည္းပညာတတ္ကြၽမ္းသူမ်ားရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသည့္ အင္အားစုမ်ားဘက္က အသာစီးရေနခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းပိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္စစ္အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး တကမာၻလုံး၏အာ႐ုံက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚက်ေရာက္ခဲ့သည္။ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း အရပ္သားမ်ားစြာ ေသဆုံးခဲ့သလို ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဘယ္ေရာက္ေနမွန္းမသိရ။ ျမန္မာအာဏာသိမ္းမႈက ထိုေနရာမွာပင္ၿပီးမသြားခဲ့ပါ။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ထိုေဒသတခြင္လုံးတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ဆုတ္ျခင္း တိမ္တိုက္မည္းမ်ား ဖုံးလႊမ္းေနပါသည္။