တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစၾကၤ ံဟာ ကုန္သြယ္ေရးစၾကၤ ံတစ္ခုဆုိတာထက္ပိုျပီး ေဒသတြင္းတရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈက်ယ္ျပန္႔လာတာနဲ႔အမွ် ဒီစၾကၤ ံကေနတစ္ဆင့္ ေဒသတြင္းအေျခအေနေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္သြားႏုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တရုတ္ရဲ႕ ဒီစီးပြားေရးေရႊ႕ကြက္မွာ နယ္ရုပ္ျဖစ္သြားႏုိင္ဖြယ္ ရွိေန ျပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအရ ထိခိုက္သြားစရာ အေျခအေနေတြပါရွိေနပါတယ္။

မြတ္ဆလင္ဒုကၡသည္မ်ား ေနထိုင္ရန္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ ဘာဆန္ခ်ာ (Bhasan Char) ကြ်န္းတြင္ ဒုကၡသည္ ၁၀၀,၀၀၀ ေနထိုင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ၿပီဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အာဏာပိုင္မ်ားက ၾကာသပေတးေန႔ (ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္) တြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ဘ႑ာေရးသတင္းစာျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္အေျခစိုက္ Nikkei Asian က ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ အာရွေဒသ၌ အဆိုးဆံုးအေျခအေနအထိ ေပါက္ကြဲလာႏုိင္ေျခရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ခန္႔မွန္းသံုးသပ္ေဖာ္ျပထားရာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားလည္း ပါဝင္လ်က္ရွိသျဖင့္ DMG စာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ ေကာက္ႏုတ္ဘာသာျပန္ကာ ေဖာ္ျပ..

ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ အၾကား ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္လွ်က္ရွိသည့္ အိႏၵိယ၊ တရုတ္ႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္မ်ားရွိ ေတာေတာင္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျခြင္းခ်က္အားျဖင့္ မြတ္ဆလင္မ်ား ေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္မူ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔သစ္ Arakan Army သည္ ႏိုင္ငံဧရိယာတြင္း၌ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။

ယခင္က မဟတၱမဂႏၵီ၊ နယ္ဆင္မင္ဒဲလားတို႔ႏွင့္တန္းတူ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳျခင္းခံခဲ့ရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ လူနည္းစုမြတ္ဆလင္မ်ားကို လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ရန္ရည္စူးကာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္လ်က္ရွိေသာ စစ္တပ္ဘက္မွ ေရွ႕ေနလိုက္ကာကြယ္ေပးသူျဖစ္ေနၿပီဟု ႏုိင္ငံတကာမွ ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။