ျမန္မာနိုင္ငံမွ တင္သြင္းမႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၃၅,၅၀၀ ဝန္းက်င္ျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ထက္ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာၿပီး စုစုေပါင္း တင္သြင္းမႈ၏ ရ၄.၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔သည္ ၁၇.၀၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၄.၄၆ ရာခိုင္ ႏႈန္းတို႔ အသီးသီးျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ စာရင္းမ်ားအရသိရသည္။

အာဏာသိမ္းမႈရဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ေတြဟာ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေပၚလာေနပါၿပီ။ ဒီမိုကေရစီကို အေလးမထားျခင္းဟာ ျပည္ပနိုင္ငံေတြရဲ့ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို အဟန႔္အတား ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဥပမာ ေျပာရရင္ အာဏာသိမ္းၿပီး ရက္အနည္းငယ္ အၾကာမွာပဲ ဂ်ပန္ စီးပြားေရးအုပ္စုႀကီး ျဖစ္တဲ့ ကီရင္ကုမၸဏီဟာ ျမန္မာနဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုကို ရပ္ဆိုင္းေတာ့မယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

အာဏာသိမ္းမႈမ်ား ၾကာရွည္တည္ျမဲေစနိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္း အမ်ားအျပားရွိသည္။ အခ်ိဳ႕နိုင္ငံမ်ားတြင္ စစ္တပ္မ်ားသည္ အရပ္သားအဖြဲ႕အစည္း အားေကာင္းေအာင္ ကူညီေပးသည့္ ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ နိုင္ငံေရးကို ဝင္စြက္ျခင္းမ်ိဳး၊ သူတို႔သည္သာ နိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ေနျခင္းမ်ိဳး ရွိတတ္သည္။

ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ နိုင္ငံေရးကို စြန႔္ခြာရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနေၾကာင္း ျမန္မာစစ္တပ္ ငွားရမ္းထားသည့္ ျပည္ပေလာ္ဘီသမားက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အၾကပ္အတည္းအား ေျပလည္သြားေစေရးအတြက္ တရုတ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား အားလံုးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ဆႏၵရွိသလို ဘက္လိုက္ျခင္းလည္း မရွိေၾကာင္း တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ယိက တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။