၁၉၉၀ လြန္ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားကတည္းက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏ တုိက္ရိုက္အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရေသာ ႏုိင္ငံတကာ၏ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ေခတ္သစ္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရး နည္းစနစ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ စစ္လက္နက္နည္းပညာမ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာသင္ယူခြင့္မရခဲ့ဘဲ...

အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ အိႏၵိယသူပုန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား အေျခခ်စရာေနရာ မရွိေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အိႏၵိယႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အေလးထားေၾကာင္း အိႏၵိယဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ နာရင္ျဒာမိုဒီ က ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု Times of India သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ႏုိင္ေျခတစ္ရပ္သို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ကဲ့သို႔ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝျပီး အေနာက္ကဲ့သို႔ ဒီမုိကေရစီထြန္းကားသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာႏုိင္ပါသည္။

Nikkei Asian Review သတင္းဌာနႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အင္တာဗ်ဴး

လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ယူနန္ျပည္နယ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း မႏၱေလးျမိဳ႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျပီး ထိုမွတဆင့္ ရန္ကုန္၊ ရန္ကုန္မွတဆင့္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္စီမံကိန္းအထိ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ တရုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစၾကၤ ံ စီမံကိန္းကိုလည္း ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။