ရွည္ေမ်ာေမ်ာဝတ္႐ုံႀကီး ဝတ္ဆင္ထားသည့္ အရပ္တိုတို သက္ႀကီးပိုင္း အာရွသားတစ္ဦး အနီးတြင္ အရပ္ရွည္ရွည္ ေတာင့္ေတာင့္ႀကီး ရပ္ေနေသာ ႐ုရွားအရာရွိတစ္ဦး၏ ဓာတ္ပုံမ်ားသည္ ျမန္မာဆိုရွယ္မီဒီယာ၌ ဇြန္လေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အထူးပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။

ဘိုင္ဒန္အစိုးရက တနလၤာေန႔တြင္ ဆက္လက္အတည္ျပဳ ျပဌာန္းလိုက္သည့္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ အစီရင္ခံစာ၌ ျမန္မာ၊ အီသီယိုပီးယား၊ ေတာင္ဆူဒန္ႏွင့္ အီရီထရီးယားႏိုင္ငံတို႔သည္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ အေမရိကန္က ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ား ထပ္တိုး ခ်မွတ္ႏိုင္ေျခ ရွိေနသည္ဟု သတိေပးေဖာ္ျပထားသည္။

အိႏၵိယသမုဒၵရာတြင္ တ႐ုတ္၏ အကြက္ေ႐ႊ႕မႈမ်ားသည္ အလုံးစုံေမွ်ာ္လင့္ထားသကဲ့သို႔ မျဖစ္ခဲ့ေပ။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ အိႏၵိယသည္ ယင္း၏ ပထမဆုံးႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလတပ္မ်ားပူးတြဲ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ Andaman and Nicobar Command စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အိႏၵိယ ကုန္းေျမအေရွ႕ပိုင္းပင္လယ္ျပင္ရွိ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အထူးအားျဖင့္ တ႐ုတ္၏ ေရေၾကာင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ့သည္။

စစ္တပ္သည္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ “စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ အသက္ဆက္မည့္ ရန္ပုံေငြႏွင့္ နီးစပ္ရာလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးျခင္း” တို႔ျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေနရၿပီး ၎တို႔လက္တြင္ အာဏာဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း Global Witness ၏ အဂၤါေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဂ်ပန္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္ကပင္ ရွည္လ်ားသည့္ ဆက္ဆံေရးသမိုင္းေၾကာင္း ရွိခဲ့ၿပီး ထိန္းသိမ္းခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ေခတ္သစ္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ထိုအခ်ိန္က ဂ်ပန္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက ကူညီခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဝင္ရန္ တပ္မေတာ္ကို ဖြဲ႕စည္းေပးရာတြင္လည္း ကူညီေပးခဲ့သည့္ အစဥ္အလာရွိခဲ့သည္။