အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) သည္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ (PDF) ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ားအား လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ရန္မွ အကာအကြယ္ေပးရန္၊ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ PDF ကို ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း NUG ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဆက္လက္ဆႏၵျပေနၾကဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆႏၵျပပြဲမ်ား၏ အရွိန္အျပင္းဆုံး ကာလကိုေတာ့ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ကလည္း ဤအခ်က္ကို ကိုင္ကာ သူတို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာ ထြက္ေပါက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ က်င္းပေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနဟန္ ရွိသည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ကလည္း အထင္ႀကီးေလးစားေလာက္ဖြယ္ အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားကို ေျပာင္းျပန္လွန္လိုက္သကဲ့သို႔ ႐ုတ္တရက္ ထိုးဆင္းသြားေစခဲ့သည့္ က်န္းမာေရးစနစ္၏ အခက္အခဲမ်ားကို နားလည္သိျမင္ေၾကာင္းႏွင့္ အကူအညီေပးနိုင္မည့္ ေဒသတြင္းရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားကို ဆက္သြယ္ ညႇိႏွိုင္းေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ပန္သည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အေနာက္မူဝါဒအတိုင္း ေလၽွာက္လွမ္းေနျခင္းထက္ ေပါင္းကူးေနရာမွ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ဂ်ပန္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း (Japan-Myanmar Association) မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာအခ်ိဳ႕ကို ပိတ္ပင္ရန္ႏွင့္ အင္တာနက္ပိတ္ဆို႔ျခင္းကို ေက်ာ္လႊားနိုင္သည့္ VPN အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကို ကန႔္သတ္ရန္ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားကို ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အင္တာနက္အသုံးျပဳခြင့္ပိတ္ျခင္းကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အသုံးျပဳသူလူဦးေရ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ အသုံးျပဳနိုင္သည့္ ဖိုင္ဘာဆက္သြယ္ေရးျဖင့္သာ အသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္းအထိ တျဖည္းျဖည္း ထိန္းခ်ဳပ္ကန႔္သတ္ခဲ့သည္။