အျခားထင္ရွားေသာ EAO မ်ား ျမန္မာ့ျပည္တြင္းစစ္အတြင္းသို႔ သိသိသာသာ တိုးျမႇင့္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ျခင္း မရွိေသးပါ။ ၂၀၂၀ ႏိုဝင္ဘာေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး AA ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အၾကား အလြတ္သေဘာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ္လည္း အရပ္သားမ်ားသတ္ျဖတ္ေနျခင္းကို ျမန္မာစစ္တပ္က ဆက္ၿပီးက်ဴးလြန္ေနပါက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ျဖတ္ေတာက္မည္ဟု AA ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ UWSA ကေတာ့ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ႏွစ္ဘက္အပစ္ရပ္ေရးကို ဆက္ၿပီးလိုက္နာဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD က အမတ္ေနရာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါးျဖင့္ အနိုင္ယူနိုင္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏ USDP ကံၾကမၼာကို ေျပာင္းျပန္လွန္နိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရလဒ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားၾကားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD ကိုေထာက္ခံမႈက လူတိုင္းအတြက္ အလွမ္းေဝးေနေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားသည္ NLD ေအာင္ပြဲႏွင့္ ညႊန္ျပခ်က္ ႏွစ္ခုလုံးတြင္ အဓိကအခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ၎၏စစ္တပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအာဏာ သိမ္းၿပီး သုံးလေက်ာ္သြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ (SAC) အမည္ျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရသစ္ကို တရားမဝင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာမွာပဲ ယူကရိန္းစစ္ပြဲေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အတိတ္က အပယ္ခံအေနအထားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္က ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ၎၏စစ္ဘက္မဟာမိတ္ေဟာင္းမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံထံသို႔ ျပန္ၿပီး ဦးလွည့္သြားျခင္းမွာ အံ့ဩစရာတစ္ခုေတာ့လည္း မဟုတ္ေပ။

အႏၲရာယ္မ်ားၿပီး မျဖစ္ႏိုင္ေသာစစ္ေရးခ်ဲ႕ထြင္မႈျဖစ္သည့္ RCSS စစ္ဆင္ေရးမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ေတာင္ကုန္းမ်ားတြင္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ လက္နက္အင္အား လူအင္အား မမွ်တသည့္အျပင္ ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အလွမ္းကြာလြန္းသည့္ ေနရာတြင္ရွိေနေသာ ယြက္စစ္တပ္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းျပႆနာ အမ်ားအျပား ႀကဳံခဲ့ရၿပီး တြက္ခ်က္မႈမွားယြင္းေသာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ၂၀၂၁ အာဏာသိမ္းမႈကလည္း အေျခအေနမ်ားကို ပိုၿပီးဆိုး႐ြားသြား ေစခဲ့ျပန္သည္။