ကိုဗစ္ကပ္ေဘးႏွင့္အတူ လူထုမၿငိမ္သက္မႈႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ရွိေနသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခရီးမသြားၾကရန္ အေမရိကန္အစိုးရ ဝက္ဘ္ဆိုက္ Travel Advisory တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔က United News Bangladesh (UNB) သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ထိုတပ္မွဴးမ်ားသည္ မြတ္ဆလင္လူႀကီးပိုင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ျမန္မာေငြ ငါးသိန္းႏွင့္အတူ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္ရွိ ဗလီအတြက္ အစားအစာမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ေအာင္မဂၤလာတြင္ ၂၀၁၂ မြတ္ဆလင္အေရးအခင္းေၾကာင့္ ေခ်ာင္ပိတ္မိေနသည့္ ဒုကၡသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္၏ အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သံတမန္ဆက္ဆံေရးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ကာ စီးပြားေရးအရ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား တို႔ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံအေရအတြက္မွာ ျမင့္တက္လာေနသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရင္ျဒာမိုဒီဟာ ရွန္ဂရီလာေဆြးေႏြးပြဲ မိန္႔ခြန္းစကားမွာ အိႏၵိယရဲ႕ အင္ဒို-ပစိဖိတ္မူဝါဒကို တရားဝင္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အိႏၵိယဟာ အမွီအခိုကင္း၊ လြတ္လပ္ၿပီး အားလံုးပါဝင္တဲ့ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ စနစ္တစ္ခုကို ေဒသတြင္းမွာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ အားေပးတယ္လို႔လည္း မိုဒီက ဆိုပါတယ္။

တရုတ္သည္ မၾကာေသးမီလမ်ားအတြင္း တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္လာသည့္ သူပုန္အုပ္စုမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးေနေၾကာင္း အိႏၵိယအရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ အိႏၵိယ၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ အိႏၵိယ-တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဟိမဝႏၱာေတာင္တန္းေဒသတြင္ ရွိႏွင့္ေနၿပီးျဖစ္သည့္ လိပ္ခဲတည္းလည္းအေနအထားအျပင္...