စစ္သားႏွစ္ေယာက္ဟာ သူတို႔ရဲ႕ ရာဇဝတ္မႈေတြကို ေလသံအတက္အက်မရွိ ဝန္ခံေနၾကပါတယ္။ လူသတ္မႈ၊ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ေျမျမွဳပ္မႈ၊ ေက်းရြာေတြကို ဖ်က္ဆီးမႈ၊ မုဒိမ္းမႈေတြအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲလာလ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈမ်ား၌ စီးပြားေရး၊ ကိုဗစ္-၁၉ အေရး၊ စစ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားသည္ အေျပာမ်ားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာတြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီကာလအတြင္း အမုန္းစကားမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အမွားမ်ား ျဖန္႔ေဝမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘုတ္ကုမၸဏီက အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

မၾကာေသးမီကဆိုလွ်င္ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲက NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈသည္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း တပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၉ လတာကာလကို အရပ္သားအစိုးရက အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ အေပၚတြင္လည္း မႏွစ္ၿမိဳ႕သည့္ သေဘာထား ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရး တိုက္တက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာခဲ့သလို ျမန္မာအေပၚ ရွိေနသည့္ တရုတ္၏ ၾသဇာသည္လည္း တျဖည္းျဖည္း ေမွးမွိန္လာခဲ့သည္။ တရုတ္ကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ယခင္ စစ္အစိုးရကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးခဲ့သည့္ တရုတ္အား ၿငိဳျငင္ေစျခင္းတို႔အတြက္ ေပးဆပ္ရမည့္ ႏိုင္ငံေရးအေလ်ာ္အစားသည္လည္း ယခင္ကေလာက္ မႀကီးမားေတာ့ေပ။