အစိုးရညႊန္ၾကားခ်က္၏ တရားဝင္မႈအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒအရ ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္ အမ်ားအျပားကိုလည္း အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔ (Human Rights Watch) နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ အဖြဲ႔ကေတာ့ ခုလို အင္တာနက္ပိတ္ဆို႔ထားတာဟာ ျပည္သူလူထုအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျပည္သူေတြဟာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈေတြကို သတင္းေပး တိုင္ၾကားျခင္း မျပဳႏိုင္ရံုသာမက အခုဆိုရင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လူထုက်န္းမာေရး ပညာေပး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ပါ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္လူထု၏ ေထာက္ခံမႈသည္ ေအေအအတြက္ အထူးအေရးပါသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ တပ္မေတာ္ကို တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး မလူးသာမလြန္႔သာအေနအထားသို႔ တြန္းပို႔ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက စစ္ေျမျပင္အေျခအေနအရ၊ ရရွိႏိုင္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားအရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အလြန္အမင္းကြာဟမႈ ရွိေနသည့္ ေအေအ၏ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မႈသည္...

“သူတို႔က မီဒီယာကို ပိတ္ဆို႔တယ္၊ သတင္းဌာနေတြကို ကန္႔သတ္တားျမစ္တယ္၊ သတင္းေတြကို ပိတ္ပင္တယ္၊ သတင္းေထာက္ေတြကို အျပစ္ေပးတယ္။ ႏိုင္ငံမွာ မီဒီယာဆိုတာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာပါ။ မီဒီယာမရွိဘဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္က ဘယ္လိုလုပ္ ရွင္သန္ႏိုင္မွာလဲ” လို႔ သူကဆိုပါတယ္။

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရဲအရာရွိမ်ား၏ ပို႔စ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈအခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖ့စ္ဘုတ္ကထုတ္ျပန္ေပးေအာင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ရန္ အေမရိကန္တရားရံုးတစ္ခုသို႔ ေရွ႕ေနမ်ားက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။