ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္မူ ေက်ာက္ဆိပ္ေက်းရြာရွိ လမ္းမေပၚ၌ အေလာင္းမ်ားျပန္႔ႀကဲေနေသာ ဓာတ္ပံုအခ်ိဳ႕ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္အေျခစိုက္ စခန္းမွ ပစ္ခတ္လိုက္ေသာ လက္နက္ႀကီးေၾကာင့္ ရြာသား ၈ ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာၾကသည္။ တပ္မေတာ္ကမူ အဆိုပါဓာတ္ပံုႏွင့္ သတင္းမ်ားသည္ သတင္းတုမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာစြာ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္အတူ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ မူဝါဒမ်ားၾကားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ လူထုက်န္းမာေရးအကူအညီ မရရွိဘဲ ျဖစ္ေနရသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔ (Human Rights Watch) ၏ အာရွဒါရိုက္တာ ဘရက္အက္ဒမ္က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္သည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏ က်န္းမာေရးက႑တြင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ေပးသည့္ ေနရာကို ဝင္ေရာက္လာခဲ့သလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အရပ္သားအစိုးရသည္လည္း ၂၀၁၅ အာဏာရလာခ်ိန္တည္းက ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္အား အေရးပါေသာ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ား ေပးလိုက္ရသည့္ အေျခအေနသို႔...

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံသည္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိလွေပ။ အာဏာရ NLD ပါတီ၏ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ မေရာက္ႏိုင္ေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေရးကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ အဆိုပါ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားထဲတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA) လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။

အာရကန္လူမ်ိဳးတို႔ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္လာျခင္းသည္ တပ္မေတာ္အတြက္လည္း ေခါင္းခဲစရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္အတြက္ ပို၍သတိထားစရာ ျဖစ္လာသည္မွာ ေအေအႏွင့္ ေကအိုင္ေအတို႔ မဟာမိတ္အျဖစ္ တည္ရွိေနမႈျဖစ္သည္။