NUG ၊ NUCC ၊ ျပည္နယ္အဆင့္အတိုင္ပင္ခံ ေကာင္စီမ်ား၊ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ EAO မ်ား၏ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သပိတ္ေကာ္မတီႏွင့္ အၾကမ္းမဖက္ အာဏာဖီဆန္ေရး လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕မ်ားအပါအဝင္ အဓိကက်ေသာ ေတာ္လွန္ေရးအုပ္စုမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးေနသည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအား ႏွစ္ဆတိုးေထာက္ခံရေပမည္။

ဗီယက္နမ္သည္ ဆိုလာစြမ္းအင္တြင္ အမ်ားဆုံးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ေလာေလာလတ္လတ္ ပါဝင္လာသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုရွားႏွင့္ န်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ ေရးထိုးခဲ့သည့္ လာအိုႏိုင္ငံသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္တင္ပို႔သည့္ အဓိကႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

စစ္ေကာင္စီသည္ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံကို အားက်မခံဘဲ အတုခိုးဖို႔ႀကိဳးစားေနသည္က ထင္ရွားပါသည္။ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာသည္ စစ္တပ္အႀကီးအကဲအျဖစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာသိမ္းမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံကို ၈ ႏွစ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၎သည္ အာဏာရပါတီစုံ ၫႊန႔္ေပါင္းဖြဲ႕မႈျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြး ေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

႐ုရွားသည္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေ႐ြးေကာက္ခံအစိုးရထံမွ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာသိမ္းယူခဲ့ေသာ ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ အဓိကေထာက္ခံသူႏွင့္ လက္နက္ေထာက္ပံ့ေပးသူျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ ေသာလက္နက္မ်ားသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆန႔္က်င္ေနၾကေသာ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည္ ဟုဆိုသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ အဖြဲ႕တြင္းမွ သိသိသာသာခြဲထြက္ၿပီး NUG ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေသာ ပထမဆုံး အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အကယ္၍ စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ ေသြးလႊမ္းေသာလမ္းကို ဆက္ၿပီးေလွ်ာက္ လွမ္းေနဦးမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ေနာက္တက္လာမည့္ အာဆီယံဥကၠဌက ဆိုး႐ြားေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို တိတ္တဆိတ္ ရပ္ၾကည့္ေနလိမ့္မည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ NUG ကို ဂ်ကာတာတြင္ ႐ုံးခန္းဖြင့္ခြင့္ေပးကာ စစ္ေကာင္စီအေပၚ ဖိအားမ်ား တိုးျမႇင့္လာေစလိမ့္မည္။ စစ္ေကာင္စီအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္ေနခဲ့ေသာ ဖိလစ္ပိုင္သည္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈအတိုင္း လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္မည့္ ေနာက္ထပ္အာဆီယံႏိုင္ငံ ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။