ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ အၾကား ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္လွ်က္ရွိသည့္ အိႏၵိယ၊ တရုတ္ႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္မ်ားရွိ ေတာေတာင္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျခြင္းခ်က္အားျဖင့္ မြတ္ဆလင္မ်ား ေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္မူ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔သစ္ Arakan Army သည္ ႏိုင္ငံဧရိယာတြင္း၌ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။

ယခင္က မဟတၱမဂႏၵီ၊ နယ္ဆင္မင္ဒဲလားတို႔ႏွင့္တန္းတူ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳျခင္းခံခဲ့ရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ လူနည္းစုမြတ္ဆလင္မ်ားကို လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ရန္ရည္စူးကာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္လ်က္ရွိေသာ စစ္တပ္ဘက္မွ ေရွ႕ေနလိုက္ကာကြယ္ေပးသူျဖစ္ေနၿပီဟု ႏုိင္ငံတကာမွ ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ထူးေမာင္ (အမည္လႊဲ)သည္ သူ၏ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေန႔လယ္စာအတူစားရန္ ထိုင္လိုက္သည္။ သာမန္ အျပဳအမူတစ္ခုသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ သူတို႔ေဒသတြင္ေတာ့ ထူးျခားေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထူးေမာင္သည္ မြတ္ဆလင္ျဖစ္ၿပီး သူ၏မိတ္ေဆြမ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။

အဓမၼခိုင္းေစမႈႏွင့္ ကြ်န္ျပဳခိုင္းေစမႈအမည္းစက္မ်ား ရွိေနေသာ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွ ေရထြက္ကုန္မ်ား ဥေရာပေျမေပၚ တင္သြင္းခြင့္မျပဳရန္ ၿဗိတိသွ်မီဒီယာတစ္ခုျဖစ္ေသာ The Guardian ကေဖာ္ျပလိုက္သည္။

၁၉၉၀ လြန္ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားကတည္းက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏ တုိက္ရိုက္အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရေသာ ႏုိင္ငံတကာ၏ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ေခတ္သစ္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရး နည္းစနစ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ စစ္လက္နက္နည္းပညာမ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာသင္ယူခြင့္မရခဲ့ဘဲ...