PDF မ်ားအေပၚ NUG ကအမိန႔္ေပးႏိုင္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမည္မွ်ရွိေနသည္ ဆိုသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေသးပါ။ PDF အမ်ားစုက လုံးဝလြတ္လပ္ေနၿပီး သီးျခားရပ္တည္ေနျခင္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။ စစ္ေကာင္စီကို အထိေရာက္ဆုံး ခုခံေတာ္လွန္ေနၾကေသာ EAO မ်ားအေပၚ NUG ၏ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုယ္စားျပဳမႈ မည္မွ်ရွိသည္ကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။

ဥေရာပအစိုးရမ်ားအတြက္ ျပႆနာတစ္ခုမွာ ျမန္မာ့အက်ပ္အတည္း ေျဖရွင္းရာတြင္ အာဆီယံဦးေဆာင္ေျဖရွင္းေနမႈကို ေတာက္ေလွ်ာက္ေထာက္ခံေနမႈ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ထိုဦးေဆာင္မႈက ပိုၿပီးေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္က အာဆီယံ ႏွင့္ စစ္ေကာင္စီအၾကား သေဘာတူညီထားခဲ့ေသာ အခ်က္ ၅ ခ်က္ပါ သေဘာတူညီခ်က္က ေအာင္ျမင္မႈလုံးဝမရခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားေရာက္ရွိရန္ ႏွစ္ဆနီးပါး အာဆီယံက အားထုတ္ခဲ့သည္။

အေစာပိုင္းရက္မ်ားတြင္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ေဝစိုးသည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿဗိတိန္၏ အာရွႏွင့္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အမန္ဒါမိုင္းလင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္မွာေတာ့ အမန္ဒါ မိုင္းလင္း က “ NUG ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျပန္ျဖစ္လာရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကသူမ်ား အားလုံးကို ေထာက္ခံေၾကာင္း” တြစ္တာတြင္ ေရးသားခဲ့ေလသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရလက္ထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ သူမ၏ေရပန္းစားမႈမ်ား က်ဆင္းခဲ့လင့္ကစား ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗုဒၶဘာသာ အသိုင္းအဝိုင္း ၾကားမွာေတာ့ သူမက ေရပန္းစားေနဆဲျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္လည္း သူမ ႏွင့္ သူမပါတီ NLD က ၂၀၂၀ ႏိုဝင္ဘာေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ အတိုက္အခံပါတီကို စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားသျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမသမာမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ဟုဆိုက မဲျပန္ထည့္ဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

MiG-29 ျဖစ္ရပ္မတိုင္ခင္က ထိုင္း-ျမန္မာဆက္ဆံေရးကို ဆက္စပ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ၎တို႔ဆက္ဆံေရးက မ်က္ခုံးပင့္စရာအေျခအေန ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၀၆ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မ်ားက ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းအာဏာ သိမ္းယူမႈႏွင့္အတူ ႏွစ္ႏိုင္ငံစစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးက ပိုၿပီးနက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ျဖစ္လာသည္။ ႏွစ္ဘက္အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား ပုံမွန္လည္ပတ္ေနၾကသည္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တန္းအဆင့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ဆက္ဆံမႈမ်ားက အဆိုပါရင္းႏွီးမႈကို ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။