နယူးေဒလီႏွင့္ မတည္ၿငိမ္သည့္ဆက္ဆံေရး ကာလရွည္ၾကာရွိခဲ့သည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ေဝးလံေခါင္သီေသာ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသသို႔ ျပႆနာမ်ား တဖန္ျပန္လည္ေရာက္္ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါနယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ ရ ျပည္နယ္ရွိၿပီး ၄ ျပည္နယ္က ျမန္မာႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနသလို ၁ ျပည္နယ္က တ႐ုတ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လည္ပတ္ေနသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားလုံး ရပ္ဆိုင္းၿပီး ထြက္ခြာရန္ျပင္ဆင္ေနၾကသည့္ တိုတယ္ႏွင့္ ခ်က္ဗ႐ြန္ကုမၸဏီတို႔၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအားလုံးကို ထိုင္းကုမၸဏီ PTT Pcl က ဝယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း ဘလြန္းဘက္ သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မိမိတို႔ အကူအညီေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာမႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ (အင္တာပို) က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္က အကူအညီမ်ား ေတာင္းခံထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ အင္တာပိုဘက္က ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿပိဳက်လုနီးပါးျဖစ္ေနသည္။ အာဏာသိမ္းၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ လူဦးေရထက္ဝက္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံျခင္း မရွိေတာ့သလို ျပည္တြင္းသုံး က်ပ္ေငြတန္ဖိုးကလည္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္က အရပ္သားမ်ားကို လမ္းမႀကီးေတြေပၚမွာပင္ ပစ္သတ္ေနသလို စစ္တပ္ဆန႔္က်င္သူ အုပ္စုမ်ားကလည္း ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံဆိုတာ လူဦးေရ၊ နယ္ေျမ၊ အစိုးရနဲ႔ အျခားေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္ဆံႏိုင္တဲ့ စြမ္းပကား ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ နစကဟာ ဒီေလးခ်က္စလုံးမွာ က်ပ္မျပည့္ပါဘူး။