အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) ကလည္း အေရအတြက္အတိအက် မသိေသာ တူညီယူနီေဖာင္းဝတ္ PDF မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ တိက်ေသာကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း PDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား (NUG ကေလ့က်င့္ေပးထားေသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအပါအဝင္) စုစုေပါင္းအင္အားမွာ ၅ ေသာင္းဝန္းက်င္ျဖစ္ၿပီး NUG ႏွင့္ေပါင္းစပ္ထားေသာ LDF အဖြဲ႕မ်ား၏ ၫႊန႔္ေပါင္းတပ္ဖြဲ႕တြင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အား ၆ ေသာင္း မွ ၇ ေသာင္း ရွိသည္ဟု အတြင္းသတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ဆိုသည္။

ျပင္ပရႈေထာင့္မွ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျမန္မာ့ပဋိပကၡမွာ စစ္ေကာင္စီက ရႈံးနိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ အမွည့္ေခြၽေခြၽမည့္ စစ္ပြဲတစ္ပြဲဟု ျမင္ေကာင္းျမင္ေပလိမ့္မည္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားကစၿပီး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္က ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုျဖစ္ခဲ့ၿပီး စစ္သည္အင္အား သုံးသိန္းခြဲေက်ာ္ ပိုင္ဆိုင္ထားကာ အေျခခိုင္ခိုင္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မ်ားျပားလွေသာ တိုင္းရင္းသားလူနည္စုမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဤအုပ္စုသည္လည္း တိုင္းရင္းသားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ခ်င္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဇိုမီးေတာ္လွန္ေရး တပ္မေတာ္ (ZRA) ကလည္း ဇိုမီးလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ရာ ခ်င္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းကို ဖက္ဒရယ္ျပည္နယ္ တစ္ခုအျဖစ္ ပုံေဖာ္ထားသည္။ ၎အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပိုင္သဲ (Paite) မ်ိဳးႏြယ္မွ အဓိကျဖစ္သည္။ ပိုင္သဲမ်ိဳးႏြယ္မ်ားသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မဏိပူရႏွင့္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္တြင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္အေရအတြက္ ပိုမ်ားသည္။

ပုံမွန္မဟုတ္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ ေထာက္လွမ္းေရးအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းအပါအဝင္ ပစ္မွတ္ထား သတ္ျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားကိုပံ့ပိုးေပးျခင္းႏွင့္ ေဒသခံအရပ္သားမ်ား၏ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအား ႏွိမ္နင္းေရးက႑ကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

ဒီအခ်ိန္က အာဆီယံအတြက္ေရာ ျမန္မာအတြက္ပါ အေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္ပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြ လက္ေအာက္က်ေရာက္ခဲ့တာ ၁၅ လေက်ာ္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သလို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ကပ္ေဘးသင့္ေနခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈေတြေၾကာင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီလိုအပ္ေနသူ ၁၄ သန္းနီးပါးရွိေနပါတယ္။ ဒီပမာဏက ယူကရိန္းစစ္ပြဲေၾကာင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ရတဲ့ ယူကရိန္းစစ္ေဘးဒုကၡသည္ အေရအတြက္ထက္ ၃ ဆနီးပါး ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။